gtag('config', 'UA-130501671-1');

Prvá transplantácia pupočníkovej krvi pred 25 rokmi bola úspešným začiatkom ďalšej kapitoly v histórii využívania kmeňových buniek. Pupočníková krv, ktorá bola pôvodne iba biologickým odpadom pri pôrode, sa vo svete doteraz transplantovala 30 000 pacientom a jej liečebný potenciál sa skúma v desiatkach klinických štúdií.

Využitie pupočníkovej krvi zaznamenalo výrazný rozvoj a exponenciálny rast. Pupočníková krv sa popri kostnej dreni stala vzácnym zdrojom krvotvorných kmeňových buniek. Navyše, výskumy za posledné roky poskytli argumenty pre ďalšie klinické využitie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi v novovznikajúcej oblasti – regeneratívnej medicíne.

Okrem štandardných transplantácií pupočníkovej krvi prebiehajú klinické štúdie, ktoré hľadajú spôsoby, ako zlepšiť výsledky transplantácií ako aj nové spôsoby použitia pupočníkovej krvi. Svetový register CLinivalTrials.gov eviduje štúdie, ktoré sa zaoberajú vážnymi a často smrteľnými chorobami hematologického, onkologického či genetického pôvodu alebo ochoreniami, ktorých liečebné možnosti sú obmedzené. Patria sem ochorenia centrálneho nervového systému ako napr. mozgová obrna, vývojové poruchy, mŕtvica, traumatické poškodenie mozgu a miechy. Liečebný potenciál kmeňových buniek sa skúma aj pri ďalších ochoreniach akými sú strata sluchu, kritická ischémia dolných končatín, popáleniny, diabetes typu 1, autizmus, Alzheimerova a Parkinsonova choroba, vrodené srdcové chyby alebo HIV.

Pupocnikova krv graf

V priebehu 25 ročnej histórie bolo pre transplantácie použitých cez 30 000 jednotiek pupočníkovej krvi, pri liečbe viac než 80-ich diagnóz. V roku 2012 bola pupočníková krv po kostnej dreni druhým najčastejšie využívaným zdrojom kmeňových buniek v pediatrii, pričom počet vykonaných transplantácií pomocou týchto zdrojov kmeňových buniek je takmer vyrovnaný.

V súčasnosti sú k dispozícii dva spôsoby uchovania pupočníkovej krvi: uloženie do rodinnej banky a darovanie do verejnej (darcovskej) banky. Pupočníkovú krv pre potreby rodinných bánk spracováva 164 laboratórií v 51 krajinách. World Marrow Donor Association – medzinárodná organizácia na podporu darcovstva krvotvorných kmeňových buniek – eviduje 600 000 jednotiek darovanej pupočníkovej krvi v 158 verejných bankách v 36 krajinách.