gtag('config', 'UA-130501671-1');

Klasické papierové kolkové známky viac nie je možné použiť na úhradu poplatkov. Nahradil ich moderný platobný systém E-KOLOK a ich používanie od 1.1. 2015 definitívne skončilo. Ak vám ostali, môžete ich bez poplatku vrátiť do 30.11. 2015 na všetkých pobočkách Slovenskej pošty.

Postup pre vrátenie nepoužitých kolkových známok je rovnaký ako doteraz. Stačí vypísať na pošte tlačivo Žiadosť o odkúpenie platných eurových kolkov a Slovenská pošta vám vyplatí sumu za staré kolky maximálne do 30 dní od overenia pravosti papierovej kolkovej známky. Tieto procesy sa pošta snaží  urýchľovať a peniaze vypláca zvyčajne do niekoľkých dní.

Klasické papierové kolky nahrádza nový moderný platobný systém E-KOLOK, ktorého súčasťou sú samoobslužné platobné terminály, tzv. kiosky umiestnené na úradoch v rámci SR. (zoznam kioskov nájdete na www.elektronickekolky.sk).

Úhrada poplatku je jednoduchá a pozostáva z troch krokov:

1) Na dotykovej obrazovke si vyberte úkon, za ktorý chcete zaplatiť poplatok a počkajte na ďalšie pokyny ohľadom platby.

2) Vyberte si spôsob platby buď v hotovosti, alebo platobnou kartou.

3) Vezmite si Potvrdenie o úhrade správneho poplatku (eKolok) a Doklad o platbe (účtovný doklad). eKolok priložte k úradnej žiadosti.

Potvrdenia na poštách

V rámci nového platobného systému E-KOLOK možno využívať aj možnosť platenia poplatkov formou Potvrdenia pre evidenciu poplatku. Tie si môžte zakúpiť na vybraných poštách v 8 nominálnych hodnotách – 0,50 €, 1 €, 3 €, 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €.

Potvrdenia pre evidenciu poplatku 0,50 € 3 € 20 € 50 € 100 €

 

kolkykolky2

Ďalšie plány

Súdny a správny poplatok bude možné uhradiť aj tzv. platobným predpisom na úhradu poplatku, ktorý občanovi vytvorí pracovník priamo na úrade. Slovenská pošta pripravuje aj ďalšiu novinku. V priebehu tohto roka prinesie možnosť úhrady poplatkov prostredníctvom mobilnej aplikácie. Ide o masívny projekt, ktorý pokrýva pripojenie viac ako 1000 úradov s objemom minimálne 20 miliónov transakcií ročne na 4 000 obslužných miestach a priamo sa dotýka cca 10 tisíc zamestnancov úradov a súdov.

Prevádzka systému v číslach

Doterajšia prevádzka nového platobného systému E-KOLOK potvrdzuje, že o službu je rastúci záujem. Občania si postupne na nový systém zvykajú, o čom svedčí aj medzimesačný nárast úhrad správnych poplatkov prostredníctvom nového platobného systému E-KOLOK. V júli 2014 uhradili občania prostredníctvom nového systému takmer 20 tisíc poplatkov v sume viac ako 650 000 EUR, v auguste to už bolo 38 tisíc úhrad v sume viac ako 1,3 mil. EUR. V septembri bolo realizovaných takmer 77 tisíc úhrad v sume viac ako 2,5 mil. EUR, v októbri takmer 91 500 úhrad vo výške viac ako 4,3 mil. EUR. K 30.11. 2014 občania zrealizovali viac ako 113 200 úhrad v sume viac ako 5 mil. EUR.