gtag('config', 'UA-130501671-1');

BRATISLAVA 12. apríla (WebNoviny.sk) – Bratislava musí zaplatiť pokutu 83 575,74 eura za pochybenia pri verejnom obstarávaní na zabezpečenie starostlivosti o zeleň.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zistil, že bývalé vedenie magistrátu uzatvorilo v apríli 2018 zmluvu za vyše 1,6 milióna eur pomocou priameho rokovacieho konania, čím bol porušený zákon.

Problém bol aj so zimnou údržbou

Rovnaký problém hlavné mesto riešilo aj nedávno v súvislosti s obstarávaním zimnej údržby v Bratislave. Magistrát sa rozhodol rešpektovať zistenia ÚVO a v súlade so zákonom uhradí pokutu zníženú o 50 percent, teda vo výške 41 787,87 eur. V tlačovej správe o tom informuje magistrát hlavného mesta.

Ide o druhú pokutu pre Bratislavu pre pochybenia pri verejnom obstarávaní za predchádzajúceho vedenia mesta. Tak, ako v prípade zimnej údržby, aj tu použito priame rokovacie konanie. Mesto odôvodňovalo použitie tohto postupu časovou tiesňou, keďže riadne verejné obstarávanie nebolo v tom čase ukončené a bolo potrebné zabezpečiť starostlivosť o zeleň.

Dôvody mesta neboli dostatočné

„Zabezpečenie údržby zelene je zákonnou povinnosťou hlavného mesta. Všetky úkony smerujúce k splneniu tejto povinnosti boli realizované odbornými útvarmi magistrátu v zmysle príslušných právnych predpisov. Primátor do procesu verejného obstarávania nezasahuje. Vedenie mesta má zákonnú povinnosť brániť záujmy Bratislavy všetkými dostupnými zákonnými prostriedkami, inak mestu vznikajú úplne zbytočné náklady,“ uviedol pre agentúru SITA bývalý bratislavský primátor Ivo Nesrovnal.

Dôvody, ktoré uviedlo mesto, nie sú ale podľa ÚVO dostatočné, aby magistrát mohol mimoriadne použiť priame rokovacie konanie.

Poskytovateľa komplexnej starostlivosti o zeleň má hlavné mesto momentálne zabezpečeného cez rámcovú dohodu, ktorá bola uzatvorená ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky v zmysle ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

Viac k témam: pokuta, ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie
Zdroj: Webnoviny.sk – Mesto Bratislava porušilo zákon, musí zaplatiť pokutu viac ako 83-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.