BRATISLAVA 27. apríla (WebNoviny.sk) – Najvyšší súd SR vybavil v roku 2018 v rámci všetkých svojich právnych agend 10 887 záležitostí. Vyplýva to z údajov zverejnených v záverečnom účte súdu za minulý rok. Ďalších 4 610 vecí ostalo na súde nevybavených.

„Najvyšší súd ako súd odvolací i dovolací má celoštátnu pôsobnosť, čo znamená veci zo všetkých súdov nižších stupňov. Konal a rozhodoval o riadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam krajských súdov a Špecializovaného trestného súdu, o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných súdov, krajských súdov, Špecializovaného trestného súdu a najvyššieho súdu v prípadoch, ak tak ustanovujú predpisy o konaní pred súdmi,“ uvádza sa v materiáli.

Podľa dokumentu tiež NS SR v roku 2018 rozhodoval spory o vecnej príslušnosti medzi súdmi a orgánmi verejnej správy, o odňatí a prikázaní veci inému ako príslušnému súdu vo veciach, v ktorých tak ustanovujú osobitné procesné predpisy ako aj v iných veciach, ak to ustanovoval zákon alebo medzinárodná zmluva. „Najvyšší súd preskúmaval aj rozhodnutia orgánov verejnej moci,“ uvádza dokument.

Obchodnoprávne kolégium v roku 2018 vybavilo 3 753 vecí, občianskoprávne 2 935 a správne kolégium 2 681 vecí. Trestnoprávne kolégium v priebehu minulého roka vybavilo 1 518 záležitostí. „Je potrebné zdôrazniť, že najvyšší súd dosiahol uvedené výkony s dlhodobo poddimenzovaným stavom sudcov,“ konštatuje dokument.

Viac k témam: Najvyšší súd SR, súdnictvo
Zdroj: Webnoviny.sk – Najvyšší súd vlani vybavil tisícky záležitostí, preskúmaval aj rozhodnutia orgánov verejnej moci © SITA Všetky práva vyhradené.