BRATISLAVA 7. mája (WebNoviny.sk) – Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) nemá dostatok zdrojov na to, aby rokovala o navýšení úhrad poskytovateľom k 1. júlu tohto roka.

Nedostatočné financovanie zdravotníctva

Ako uviedol Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) v tlačovej správe, poisťovňa to konštatovala pri rokovaniach so zástupcami zväzu, ktorý združuje takmer 2 000 poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. ZAP apeluje na štát, aby sa začal zaoberať nedostatočným financovaním zdravotníctva.

„Hroziaci kolaps ambulantnej zdravotnej starostlivosti začiatkom roku 2019 odvrátili lekári. Nie zdravotné poisťovne, ani štát. Podmienkou tohto kroku lekárov boli záruky ďalších konštruktívnych rokovaní o ich požiadavkách s účinnosťou najneskôr od 1. júla 2019. Záruky i sľuby sú však dnes minulosťou a ambulantní poskytovatelia už nie sú schopní ďalej sanovať funkciu štátu,“ uviedol ZAP.

Podľa zväzu je na Slovensku akútny nedostatok pediatrov, bez ktorých nie je možné ďalej zabezpečovať dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre deti.

Sú pripravení zatvoriť ambulancie

„Ambulantní špecialisti, najmä tí, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť mentálnou prácou a bez prístrojov, sú pripravení okamžite ukončiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia, nakoľko štát im nedokáže zabezpečiť dôstojné a adekvátne podmienky na jej poskytovanie. Dokonca sú pripravení okamžite svoje ambulancie úplne zatvoriť, pretože žiadni mladí lekári nemajú záujem pokračovať v práci, ktorá je pre nich likvidačná a hľadajú si uplatnenia mimo ambulantného sektora,“ varuje ZAP.

Zväz ambulantných poskytovateľov dlhodobo žiada svojich zmluvných rokovacích partnerov – zdravotné poisťovne o dofinancovanie ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v takom rozsahu, aby sa celkové príjmy ambulancie priblížili k celkovým nákladom vynaloženým na jej prevádzkovanie a aby bolo možné zabezpečiť chýbajúce ľudské zdroje v ambulanciách.

„Bez pokrytia reálnych nákladov zdravotnej starostlivosti a zamerania sa na rozvoj ľudských zdrojov nie je možné očakávať zlepšenie dnes skutočne už kritickej situácie aj v ambulantnom segmente slovenského zdravotníctva,“ tvrdí zväz.

Žiadajú urýchlené konanie

Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo financií SR ani ostatné kompetentné subjekty, ktoré sú zodpovedné za ochranu zdravia v našej krajine, nemajú podľa zväzu záujem, aby sa neštandardné situácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti opakovali.

Ambulantní lekári apelujú, že situácia je viac ako vážna a vyzývajú všetkých kompetentných k urýchlenému konaniu tak na úrovni vlády SR, ako i poslancov Národnej rady SR, ktorí boli zvolení občanmi preto, aby obhajovali ich záujmy.

„Opakovane upozorňujeme, že slovenské zdravotníctvo je už tohto času v kolapse, ktorý môže nevidieť len ten, koho budúcnosť našich pacientov – občanov nezaujíma,“ ukončil ZAP.

Agentúra SITA požiada o stanovisko Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a Ministerstvo zdravotníctva SR.

Viac k témam: VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa, ZAP Zväz ambulantných poskytovateľov
Zdroj: Webnoviny.sk – Lekári sú pripravení úplne zatvoriť ambulancie, žiadajú viac peňazí do slovenského zdravotníctva © SITA Všetky práva vyhradené.