gtag('config', 'UA-130501671-1');

25.4.2024 (SITA.sk) – Poslanci Európskeho parlamentu na plenárnom zasadnutí vo francúzskom Štrasburgu prijali balík zákonov, ktoré posilňujú súbor nástrojov Európskej únie na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Viac právomocí na analýzu

„Nové zákony zabezpečujú, že ľudia s legitímnym záujmom, vrátane novinárov, odborníkov z médií, organizácií občianskej spoločnosti, príslušných a dozorných orgánov budú mať okamžitý, neobmedzený, priamy a bezplatný prístup k informáciám o skutočnom vlastníctve, ktoré sú uchovávané vo vnútroštátnych registroch a sú vzájomne prepojené na úrovni EÚ. V registroch budú okrem aktuálnych informácií aj údaje staré minimálne päť rokov,“ uviedol europarlament.

Zákony tiež dávajú finančným spravodajským jednotkám viac právomocí na analýzu a odhaľovanie prípadov prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ako aj na pozastavenie podozrivých transakcií.

Celoeurópsky limit 10-tisíc eur

Legislatíva obsahuje aj ustanovenia o zvýšenej ostražitosti, pokiaľ ide o mimoriadne bohatých jednotlivcov, zavedenie celoeurópskeho limitu 10-tisíc eur na hotovostné platby s výnimkou medzi súkromnými osobami v neprofesionálnom prostredí a opatrenia na zabezpečenie dodržiavania cielených finančných sankcií a zabránenie ich obchádzaniu.

Na dohľad nad dodržiavaním nových pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí bude vo Frankfurte nad Mohanom zriadený nový orgán – Úrad EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AMLA).

Viac k témam: plenárne zasadnutie, Pranie špinavých peňazí, Úrad EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
Zdroj: SITA.sk – Europoslanci prijali únijné pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí. Novozriadený orgán dohliadne aj na financovanie terorizmu © SITA Všetky práva vyhradené.