gtag('config', 'UA-130501671-1');

Eurokomisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani dnes pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu uviedol, že Európa aj napriek hospodárskej kríze zostáva jednou z obľúbených turistických destinácií. V 1. polroku 2013 vzrástla návštevnosť zahraničných turistov o 5 %, k čomu dopomohlo aj Slovensko.
Správa Európskej komisie (EK) uviedla, že najlepšie výsledky v 1. polroku tohto roka boli zistené v strednej a vo východnej Európe (nárast o 9 %), ako aj v južnej Európe a v oblasti Stredozemného mora (+6 %).

Španielsko s 34 miliónmi turistov (od januára do júla) zostáva najobľúbenejšou destináciou. Za ňou nasleduje Taliansko, Francúzsko, Rakúsko, Nemecko, Grécko a Spojené kráľovstvo. Aj krajiny východnej Európy ako  Litva, Slovensko a Lotyšsko však zaznamenali podstatný nárast počtu turistov. V strednej a vo východnej Európe malo najlepšie výsledky Slovensko (nárast o 19 %), potom Lotyšsko (+11 %) a Litva (+9 %).  EK uviedla, že momentálne sú v odvetví cestovného ruchu v celej Európe k dispozícii desaťtisíce pracovných miest, čo je dobrá správa pre obyvateľom Európy, ktorí v súčasnosti nemajú prácu.

Práca v odvetví cestovného ruchu je osobitne atraktívna pre mladých ľudí. Nezamestnanosť, ktorej mladí čelia, dosahuje 23,5 % (v niektorých oblastiach až 50 %).
Komisia upozornila, že hoci v odvetví cestovného ruchu existujú pracovné príležitosti, často je ťažké nájsť pre potenciálnych zamestnávateľov kvalifikovaných zamestnancov. S cieľom povzbudiť rast zamestnanosti a mobilitu v odvetví cestovného ruchu EK zriadila EURES, prvý celoeurópsky portál pracovných ponúk, medzi ktorými sa v súčasnosti nachádzajú aj mnohé príležitosti v odvetví cestovného ruchu.
„Som rád, že môžem informovať o dobrých výsledkoch za prvú časť tohtoročnej turistickej sezóny. Dozvedáme sa o nich v čase, keď väčšina členských krajín EÚ bojuje s vysokou nezamestnanosťou a ekonomickými problémami. Cestovnému ruchu patrí v mojej agende významné miesto, keďže zamestnáva takmer 20 miliónov ľudí a je prepojený na ďalšie kľúčové odvetvia, ako sú kultúra, strava, móda, výstavba a doprava. Aj naďalej by sme mali hľadať spôsoby, ktorými by sa odvetvie cestovného ruchu mohlo úspešne rozvíjať,“ uviedol Tajani.

Eurokomisár dodal, že krokom vpred pre rozvoj turistiky bude napríklad iniciatíva EK na zjednodušenie vízových formalít, ktorej cieľom je prilákať viac turistov z krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou. Ide o zmiernenie administratívnych prekážok pre krajiny ako Rusko, Čína alebo India. Za posledné štyri roky sa počet ruských a čínskych návštevníkov EÚ zdvojnásobil a počet návštevníkov z Indie sa tiež rýchlo zvyšuje.