gtag('config', 'UA-130501671-1');

Obyvatelia Bratislavy, ktorí sú držiteľmi Zlatej a Diamantovej plakety prof. MUDr. Janského alebo medaily prof. MUDr. Kňazovického, budú v dopravných prostriedkoch Dopravného podniku Bratislava cestovať zadarmo. Mestského zastupiteľstvo tak rozhodlo na návrh starostu  MČ BA – Rača, Petra Pilinského.

Milý darček vo forme bezplatného cestovania dostane dohromady 1695 ľudí. Slovenský Červený kríž k dnešnému dňu v Bratislave eviduje 1 531 držiteľov Zlatej plakety prof. MUDr. Janského, 102 držiteľov Diamantovej plakety prof.MUDr. Janského a 62 držiteľov medaily prof.MUDr. Kňazovického.

Donate blood