gtag('config', 'UA-130501671-1');

IKEA ako prvá celosvetová spoločnosť nahradila drevené palety papierovými. Skladovanie tovaru je tak šetrnejšie k životnému prostrediu,  znižuje náklady a tým aj koncové ceny.  Táto zmena znížila minulý rok prepravu tovaru v rámci regiónu Česká republika, Maďarsko a Slovensko o 1900 kamiónov.

Projekt papierových paliet spustila IKEA na globálnej úrovni už v roku 2009, a to v dvoch fázach. V prvej fáze boli nové palety postupne implementované v Európe. U nás dosiahli úplné zavedenie minulý rok.  V druhej fáze projektu sú na rade krajiny mimo Európu. „Zavedenie papierových paliet má pre našu spoločnosť pozitívny ekologický a ekonomický vplyv. Vďaka možnosti prepravy vyššieho objemu tovaru sa znížil počet nákladných áut i množstvo emisií CO2 v Slovenskej republike o 15 %. Dôležitá je tiež lepšia dostupnosť tovaru pre našich zákazníkov,‟ uviedla Kamila Svítková, manažérka logistiky IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

IKEA_Paleta 1

 Za finančný rok 2013 (september 2012 – august 2013) došlo k zníženiu emisií CO2 vyprodukovaných pri doprave výrobkov o 3,6 %. Do konca roku 2016 sa predpokladá zníženie emisií o 20 %. Od pilotného zavedenia papierových paliet, teda od roku 2010, znížila IKEA celosvetovo množstvo emisií CO2 o 99 657 ton, len za finančný rok 2013 potom o 35 876 ton. Počet kamiónov potrebných na prepravu výrobkov klesol tak, že ušetrili náklady vo výške takmer 30 miliónov eur (celosvetovo za finančný rok 2013).

„V súčasnosti sa na Slovensko prepravuje a následne v obchodnom dome IKEA skladuje na papierových paletách 95 % tovaru. Zvyšných 5 % sa vzhľadom na charakter tovaru bude aj naďalej prepravovať na drevených paletách. Pôjde o menšie výrobky, ktoré sa prepravujú v tzv. ,multibaleniach‛, ako sú napríklad kuchynské dvierka a podobne,‟ dodáva Kamila Svítková.

 

IKEA_Paleta_Containers

Hlavné výhody papierových paliet:

 

– prázdne palety netreba vracať,

–  sú plne recyklovateľné,

–  umožňujú naložiť viac tovaru do prepravných kontajnerov a áut,

–  zefektívňujú  –  viac tovaru v sklade

–  prezentujú tovar v predajni