gtag('config', 'UA-130501671-1');

Alergény sú už v centre pozornosti. Skorá jar prebúdza prvé byliny a citliví alergici už pociťujú prvé alergény. Ich monitoringom je poverené Národné referenčné centrum (NRC) pre hodnotenie vplyvu ovzdušia na zdravie populácie. V peľovej sezóne – od konca februára do novembra – pravidelne informuje verejnosť.

„Dostupnosť aktuálnych hlásení o peľovej situácii v regiónoch a čo najrozsiahlejšia medializácia peľových správ sú dôležité pre alergikov a lekárov,“ vysvetľuje Janka Lafférsová z Regionáleho úradu verejného zdravotníctva. Podľa nej sa presným určením vhodného termínu liečby minimalizujú problémy alergikov a šetria finančné prostriedky.

lieska_alergenVo vzduchu nad Slovenskom je už peľ jelše, liesky (obr.), cyprusovitých a tisovitých stromov, brestu, aj plesní v alergologicky významných koncentráciách. To je výsledok prvých tohtoročných meraní vo všetkých monitorovacích staniciach Peľovej informačnej služby (/PIS) na Slovensku – Banskej Bystrice, Bratislavy, Košíc, Trnavy, Nitry a Žiliny. Dáta z peľových zberačov dokazujú, že peľová sezóna vplyvom počasia začala podstatne skôr, ako v ostatných rokoch.

Ako konštatovala RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktoré je koordinátorom peľovej informačnej služby (PIS) v SR, v ostatných dňoch dominoval na území Slovenska predovšetkým peľ jelše a liesky. Najvyššie koncentrácie peľu liesky hlásili monitorovacie stanice Banská Bystrica (23.2.2014 – 785 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu), Žilina v ten istý deň 158 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu ako aj Košice – 124 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu.

Jelša alergenPeľ jelše (obr.) dosiahol taktiež veľmi vysoké koncentrácie hlavne v Banskej Bystrici, Bratislave, Trnave a aj v Košiciach. „V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ ďalších druhov z čeľadí cyprusovité-tisovité, peľ brestu a zachytili sme aj prvý peľ topoľa. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium, ale aj Alternária, Epicoccum. Preto už polinotici začali mať vážnejšie problémy a musia navštíviť alergologické ambuancie,“ konštatovala RNDr. Lafférsová.

Prognóza na tieto a nasledujúce dni tiež nie je optimistická. Peľová sezóna jelše a liesky sa rozbehla na celom území Slovenska a len počas daždivých dní koncentrácia peľu poklesne do nižších hladín. Počas slnečných dní môžno predpokladať, že dôjde k výraznému nárastu koncentrácií peľu v ovzduší. Postupne bude pribúdať peľ ďaľších druhov zo skupiny cyprusovité-tisovité, peľ brestu, topoľov a vŕb. Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.alergia.sk.