gtag('config', 'UA-130501671-1');

Ostrava zažila zaťažkávaciu skúšku svojej dopravnej infraštruktúry v roku 2004, kedy sa v meste konali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Získané skúsenosti potvrdili skutočnosť, že je potrebné lepšie kontrolovať a riadiť dopravu v meste, koordinovať zložky integrovaného záchranného systému a zároveň chrániť verejný poriadok. Úlohou preto bolo navrhnúť nový kamerový systém, ktorý poslúži na získanie presných a aktuálnych informácií o dopravnej situácii.

5

„Skúsenosti ukazujú, že tento kamerový systém podstatne zlepšuje organizáciu dopravy v meste a dopravnú bezpečnosť.“Ing. Roman Cieśla, projektový manažér spoločnosti Ovanet. „Tento rok sa chystáme otestovať aj inteligentnú analýzu obrazu, ktorú umožňujú nové modely IP kamier. Na základe testov sa potom rozhodneme, ktorá z analytických funkcií bude pre potreby mesta najvhodnejšou. Ide o jednoznačný trend, ktorý prináša novú úroveň efektivity video monitorovania,“ dodáva Zdeněk Rakošan, manažér pre investície a rozvoj v spoločnosti Ovanet.

4

Mestský dopravný kamerový systém (ďalej len MDKS) v Ostrave je založený na metropolitnej sieti prevádzkovateľa OVANET a.s., ktorá využíva optické káble dosahujúce extrémne vysokých prenosových rýchlostí. Snímanie obrazu v systéme MDKS zaisťuje na križovatkách vždy niekoľko otočných alebo statických IP kamier Axis. Obrazové dáta z týchto sieťových kamier sú prenášané dátovým káblom do sieťového prepínača, takže kamery na každej križovatke tvoria vlastne malú sieť, ktorá je potom priamo napojená na sieť metropolitnú. Po nej sú obrazy z kamier prenášané na centrálne riadiace a dátové servery umiestnené v technologických priestoroch spoločnosti OVANET a.s., kde je vykonávaný ich manažment a archivácia, a ďalej na jednotlivé dispečerské pracoviská. Ako riadiaci softvér je použitý program GENETEC OMNICAST.

1

Od začatia príprav a výstavby MKDS v roku 2004 sa systém neustále rozširuje a v súčasnej dobe je k nemu pripojených už 300 kamier. Pomocou MDKS je teraz pokrytých 59 ostravských križovatiek, čo tvorí väčšinu hlavných dopravných uzlov v meste. „Skúsenosti ukazujú, že tento kamerový systém podstatne zlepšuje organizáciu dopravy v meste a dopravnú bezpečnosť,“ povedal Ing. Roman Cieśla, projektový manažér spoločnosti Ovanet. „Použité digitálne technológie zodpovedajú formátu moderného európskeho veľkomesta a v budúcnosti umožnia chystané prepojenie všetkých kamerových systémov v meste Ostrava pomocou jednotnej sieťovej platformy.“

3