gtag('config', 'UA-130501671-1');

V marci navštívilo internet z mobilných zariadení už približne 950 tisíc slovenských užívateľov, možno tak očakávať, že ich počet v najbližších mesiacoch prekročí milión. Z toho vyplýva, že takmer tretina slovenskej online populácie využíva pre návštevu webov zapojených do výskumu AIMmonitor mobilné zariadenia.

Aktuálne výsledky za marec 2014

Slovenská online populácia dosiahla v marci tohto roka počet 3,32 milióna užívateľov, čo je o 21 tisíc RU viac ako vo februári. Celkový počet užívateľov zo Slovenska a zahraničia, ktorí navštívili webové stránky zapojené do výskumu, prekročil 4 milióny, zatiaľ čo slovenských užívateľov bolo v marci o 800 tisíc menej. Internetoví užívatelia zo Slovenska vykonali na weboch meraných výskumom takmer 1,7 miliardy zobrazení stránok. Najviac návštevníkov zaznamenala v marci kategória Spravodajstvo, ktorú navštívilo viac ako 2,5 milióna slovenských užívateľov.

Tab.1. Agregované ukazovatele webov zapojených do výskumu AIMmonitor – medzimesačné porovnanie výsledkov

Ukazovateľ február 2014 marec 2014 Zmena
Absolútna Relatívna
Veľkosť internetovej populácie SR 3 301 236 3 322 294 21 058 0,64%
RUTOTAL(počet) (všetci návštevníci) 3 991 505 4 008 272 16 767 0,42%
RUTOTAL(počet) (návštevníci zo SR)* 3 155 982 3 180 100 24 118 0,76%
PVTOTAL(počet) (od všetkých návštevníkov) 1 867 971 898 1 896 944 219 28 972 321 1,55%
PVTOTAL(počet) (od návštevníkov zo SR) 1 720 562 756 1 683 895 115 -36 667 641 -2,13%
RUMOBIL(počet) (všetci návštevníci) 1 115 663 1 158 278 42 615 3,82%
RUMOBIL(počet) (návštevníci zo SR)) 915 109 946 679 31 570 3,45%
PVMOBIL(počet) (od všetkých návštevníkov) 575 747 566 548 361 347 -27 386 219 -4,76%
PVMOBIL(počet) (od návštevníkov zo SR) 511 017 321 482 751 913 -28 265 408 -5,53%

*Reálni užívatelia zo Slovenska –  počet užívateľov internetu zo Slovenska, ktorí navštívili aspoň jeden z webov zapojených do výskumu AIMmonitor v priebehu daného mesiaca.

Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia, Gemius & Mediaresearch, február a marec 2014.

Počet mobilných RU vzrástol od februára 2014 približne o 3,5 % na necelých 950 tisíc. Najnavštevovanejšou kategóriou bolo aj v tomto prípade Spravodajstvo, ktoré zaznamenalo približne 700 tisíc užívateľov. Počet mobilných zobrazení stránok vykonaných slovenskými užívateľmi presiahol hranicu 480 miliónov, pričom najviac zobrazení bolo vykonaných v kategórii Zoznamovacích serverov (takmer 260 miliónov). Táto webová kategória tak vykazuje veľmi vysoký podiel mobilných zobrazení stránok, ktoré tvoria viac ako polovicu všetkých zobrazení vykonaných na daných weboch (52 %). Značnú návštevnosť z mobilných zariadení zaznamenávajú takisto kategórie Šport a Služby, mapy, cestovné poriadky, u ktorých je štvrtina zobrazení stránok generovaná z mobilných telefónov a tabletov.