gtag('config', 'UA-130501671-1');

Prostredníctvom internetu môžete preskúmať unikátne maľby, sochy a ďalšie umelecké diela zo zbierok Slovenkej národnej galérie a virtuálne navštíviť aj niektoré interiéry. Prvé digitalizované  umelecké zbierky sa stali súčasťou projektu, ktorého cieľom je zachovať a šíriť slovenskú kultúru a umenia v celosvetovom meradle.

Google Art Projekt www.googleartproject.com, ktorý je súčasťou Kultúrneho inštitútu Google, sa po prvý krát rozšíril o zbierky ôsmich slovenských múzeí a galérií vrátane Slovenskej národnej galérie, Slovenského národného múzea, Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Stredoslovenskej galérie, Východoslovenskej galérie Košice, Galérie mesta Bratislava a Záhorského múzea.

Slovenské múzeá a galérie sprístupnili spolu vyše 400 umeleckých diel od autorov ako sú výtvarníci Ľudovít Fulla, Martin Benka, Ladislav Mednyánszky, insitný sochár Štefan Siváň, či sochár Jozef Jankovič. Vysoké rozlíšenie snímok v kombinácii s možnosťou ich priblíženia umožňuje zobraziť umelecké diela do najmenších detailov.

Zobrazenie Street View

Slovenská národná galéria a Galéria mesta Bratislavy sú prvými partnermi Google Art Projektu na Slovensku, ktorí vďaka Street View technológii umožnili aj virtuálnu prehliadku svojich expozícií. Používatelia tak môžu navštíviť napríklad Kaštieľ Strážky pod správou Slovenskej národnej galérie, kde sú vystavené diela maliara Ladislava Mednyánszkého a ďalšie umelecké objekty, ktoré sa viažu na históriu kaštieľa.

Umenie vo vysokom rozlíšení

Internetoví používatelia môžu na stránkach projektu detailne študovať vybrané diela v super vysokom rozlíšení. Slovenská národná galéria zo svojej expozície v Kaštieli Strážky týmto spôsobom sprístupnila obraz „Zakvitnutý breh rozvodnenej rieky“ maliara Ladislava Mednyánszkého. Takisto je možné v tomto rozlíšení študovať aj jedno z diel Galérie mesta Bratislavy – obraz „Archaické zrkadlo“ od slovenského maliara, ilustrátora a grafika Mariána Čunderlíka. Každá „gigapixel“ fotografia obsahuje približne 7 miliárd pixelov, čo umožňuje používateľom študovať diela až na úrovni ťahu štetca či patiny, ktoré nie je možné v takom detaile pozorovať ani voľným okom.
Cunderlikweb

Marián Čunderlík: Archaické zrkadlo

Archívne zbierky – online výstavy

Prvú slovenskú online výstavu na stránkach Kultúrneho inštitútu sprístupňuje Slovenské národné múzeum a umožňuje návštevníkom virtuálne si prezrieť klenoty Prírodovedného múzea z práve prebiehajúcej výstavy „120 rokov SNM“. Z archívnych zbierok múzea sú vystavené rôzne predmety – nájdete tu napríklad minerály, stopy dinosaurov, kostru treťohornej ropuchy, staroegyptskú múmiu, staroegyptskú antropomorfnú rakvu, Cypriánov herbár, Zbierku semien Andreja Kmeťa a mnoho ďalších.
Online výstavy sprístupňujú rôzne historické okamihy, približujú kultúrne osobnosti, ako aj vedu a technológie, kde si používatelia môžu prezerať fotky, videá, rukopisy a dokumenty s rôznym zameraním. Nájsť tu môžu napríklad ručne písané listy Nelsona Mandelu z väzenia alebo dokumenty z obdobia La Dolce Vita v Taliansku.

Funkcie pre používateľov

Návštevníci Google Art Projektu môžu diela na stránke vyhľadávať podľa mena autora, mena diela, druhu diela, názvu múzea, krajiny, zbierok či časového obdobia. Diela a zbierky je možné priamo na stránke zdieľať cez Google+ alebo sa pripojiť cez Hangouts, čo umožňuje návštevníkom pozvať svojich priateľov a diskutovať o svojich obľúbených dielach pomocou video hovoru alebo sa zúčastniť prehliadky s odborným komentárom o určitej téme alebo umeleckej zbierke.
Funkcia „Moja Galéria“ umožňuje používateľom vytvárať a uložiť si svoje vlastné zbierky obľúbených umeleckých diel do svojej personalizovanej galérie. Vo vlastnej vytvorenej galérii môže používateľ vybrané diela komentovať a celú galériu zdieľať s priateľmi a rodinou. Je to vhodný nástroj aj pre vzdelávanie a školské projekty v oblasti kultúry. Funkcia „Porovnaj“ umožňuje používateľom  zobraziť dve rôzne diela vedľa seba a porovnať napríklad ako sa menil štýl autora počas jeho tvorby.
K dnešnému dňu je v rámci Art Projektu k dispozícii viac ako 63 tísíc umeleckých diel od 365 partnerov. Zobrazenie Street View teraz pokrýva viac ako 110 múzeí a galérií z rôznych krajín a svetadielov.