gtag('config', 'UA-130501671-1');

Veľké otvorené kancelárske priestory rovnako ako  uzatvorené kancelárie, majú svoje plusy aj mínusy. Novou možnosťou je ich kombinácia do takzvaných hniezd.

Je zrejmé, že charakter pracoviska výrazne ovplyvňuje našu efektivitu práce, psychickú pohodu a spokojnosť so zamestnaním. Definícia ideálneho pracovného prostredia však neexistuje, keďže závisí od mnohých faktorov. Z pohľadu zamestnávateľa sa výber vhodných priestorov riadi predovšetkým pragmatickými hľadiskami akonapríklad lokalita, nájomné a prevádzkové náklady, počet zamestnancov a typ práce. Veľké spoločnosti často umiestňujú svoje tímy do  otvorených kancelárií, známych pod označením open space alebo open office. Okrem zníženia plochy potrebného priestoru tak chcú dosiahnuť vyššiu produktivitu aj vďaka flexibilnému a rýchlemu prenosu informácií a lepšej interakcii medzi pracovníkmi a jednotlivými oddeleniami.

Samotní ľudia pracujúci v otvorených kanceláriách však súčasne  pociťujú aj veľa nevýhod a diskomfort spojený najmä s absenciou súkromia. Periférne vnímanie okolia a zvýšený hluk zapríčiňujú väčšiu chybovosť a narúšanie koncentrácie. Jednotná teplota v otvorenej kancelárii tiež nevyhovuje každému, v prípade väčších otvorených priestorov ide skôr o kompromis, ktorý plne vyhovuje len menšej časti osadenstva. Manažéri majú zamestnancov celý čas na očiach, čo je pre nich z hľadiska rýchlosti komunikácie, obmedzenia byrokracie a kontroly výhodné. Zamestnanci sa však cítia neustále pod dohľadom. Práve pre spomenuté dôvody obohacujú v súčasnosti architekti open space priestory o rôzne odpočinkové zóny, kde si môžu pracujúci oddýchnuť a odreagovať sa.

Na atraktivite preto stále nestrácajú klasické kancelárie, ktoré ponúkajú väčšie súkromie, tichšie prostredie a možnosť individuálneho usporiadania pracovného priestoru. Využívajú ich najmä menšie firmy alebo spoločnosti, ktoré od zamestnancov vyžadujú sústredenie, kreativitu, duševnú prácu, alebo komunikáciu v tichom prostredí. Nevýhodou tohto riešenia je hlavne nižšia efektivita využitia priestorov.

Cestou uprostred sú administratívne centrá, ktoré ponúkajú viaceré typy  a rozmery priestorov pre rôzne požiadavky firiem pola ich typu práce. Aplikujú nový trend v usporiadaní kancelárskych priestorov  –  takzvané hniezda. „Viacero firiem, ktorým open space kancelárie nevyhovovali, prijali koncepciu usporiadania priestoru do určitých hniezd so šesť až osem stolmi, ktoré sú od seba oddelené výraznými vizuálnymi aj akustickými bariérami. Často obsahujú viacero zón, kde si zamestnanci môžu oddýchnuť alebo sa venovať obľúbeným činnostiam,“ povedal nám Ján Matulník z realitno-poradenskej spoločnosti CBRE Slovensko.

 

Hniezdo

Novou alternatívou pre pracoviská sú hniezda.  Foto: Administratíve centrum BBC 1 Plus