gtag('config', 'UA-130501671-1');

Tlakomer je po teplomery najviac využívanou zdravotnou pomôckou v domácnostiach. Presnosť jeho merania sa môže meniť a mala by sa overovať, podobne ako u lekárskeho. Viac ako polovica tlakomerov testovaných v autorizovanom laboratóriu si vyžiadala kalibráciu a približne 9 percent bolo vyradených úplne.  

Presnosť lekárskych tlakomerov sa podľa vyhlášky 210/2000 Z. z musí pravidelne overovať. U elektromechanických raz do roka, u mechanických raz za dva. Pri domácich tlakomeroch táto povinnosť síce neplatí, ale odporúča sa pri kúpe nového a potom opakovane každé dva roky.   V autorizovanom laboratóriu sa chyby v meraní odhalia  pomocou simulátora krvného tlaku. Preveria tesnosť meracieho systému, rýchlosť poklesu tlaku pri meraní a stav používanej manžety. Po kalibrácii prístroj získa nálepku  a certifikát.

Cena kalibrácie domáceho tlakomeru sa pohybuje okolo 15 eur, u lekárskych je to  od 11 do 30 eur, podľa typu tlakomera.  Ak je tlakomer chybný, celková  cena závisí od rozsahu poškodenia. Najmä pri ortuťových tlakomeroch sa často stáva, že ich oprava je drahšia ako zakúpenie nového prístroja.

 

PHO65_67Príčinou nepresností je často manžeta
Tak ako má svoje veľkosti oblečenie, tak ich majú aj manžety.  Ak použijete nesprávnu veľkosť, celkové meranie je nepresné.  Pri väčších manžetách je nameraný tlak nižší ako skutočný. Pri menších manžetách to platí opačne. Ortuťové tlakomery predpisujú  až 7 veľkostí, automatické zväčša 3. Pri kúpe tlakomerov si preverte, či k tlakomeru, ktorý si chcete zakúpiť, dostanete manžety vhodných veľkostí.

Správne veľkosti manžiet pre dané obvody rúk odporúčajú viaceré  medzinárodné organizácie na základe mnohých štúdií a testov. Podľa súčasných noriem platí, že na manžete má byť vyznačený obvod ramena pre ktoré je vhodná (číselný údaj, alebo grafická navigácia, alebo oboje). Najčastejšie rozmery:

 

manzety tlakomera

U niektorých výrobcov sa možno stretnúť s drobnými úpravami v rozpätiach na základe vlastného testovania. Ide však o minimálne rozdiely.

Ak na starej manžete takýto údaj nenájdete platí, že vnútorná nafukovacia časť manžety (duša) musí obopínať 80-100 % obvodu ramena. Čiže nesmie byť väčšia a ani omnoho menšia ako rameno. Tu je samozrejme väčšie riziko použitia nesprávnej manžety a teda aj nesprávneho merania, lebo nie všetci ľudia majú rovnaký odhad. Istotou je manžeta s vyznačeným obvodom ramena a aj grafickým znázornením rozsahu.