gtag('config', 'UA-130501671-1');

Starobylá predstava o svete hovorí o tom, že všade tam, kde stojí nejaký chrám je stred mýtického sveta, stred duchovnej harmónie, rovnováha, dokonalosť. Umelecké diela Gabriely Medveďovej, v ktorých dominujú kruhy a ich farebné a tvarové obmeny evokujú pokoj, meditáciu a harmóniu. Rovnováha formy, tvarov farieb aj vesmírne telesá-planéty, ktoré v tvorbe pulzujú prostredníctvom štruktúr a svetlených reflexov, neurčitých škvŕn a rôznych materiálov a ich detailov vyvolávajú v divákovi kompozičné zostavy, ktoré sú akýmsi odrazom ľudského podvedomia, zažitých ale aj snových situácií.

 

Vašej tvorbe vládne kruh a štvorec,  vydávajú posolstvá, obsahy ukryté v pamäti ľudstva.

Kruh je symbolom slnka, duchovna, transcendentna a nekonečna, štvorec evokuje sily spojené s matériou, ktoré súvisia so zemou. Niekde v strede leží centrálny bod, ktorý spája obidva tieto svety a tým je človek sám, každý z nás, ako nositeľ pomyselného „chrámu“, myšlienky, vnemu, pocitu, intuície…

Gabriela Medvedova DSC03466Gabriela Medvedova DSC03463

Aké boli začiatky vášho umeleckého „vesmíru“ ? Zaoberali ste sa tematikou svetla a transparentných materiálov.

Pre mňa osobne je svetlo elementárnym bodom života. Asi od roku 2000 ma začala intenzívnejšie zaujímať transparentnosť vo vzťahu k času a priestoru. Vyjadrená je vo vrstvách a následne v medzipriestoroch. Sústredila som sa na transparentné materiály fólie ,papier, plexisklo, plátno, ktoré som oživovala perforovaním, prepaľovaním, štrukturovaním aj používaním farebných pigmentov a akrylových farieb. Prostredníctvom efemérneho svetla a kombinácií týchto materiálov sa neustále menil aj zážitok zo svetelnosti týchto obrazov a objektov.

Gabriela Medvedova DSC03528 Gabriela Medvedova DSC03541

 

V aktuálnej tvorbe používate plátkové zlato, meď aj striebro.

Môj spôsob používania, zlata, striebra a mede je spojený s témou svetla a s jeho frekvenciami i premenami. Zlato samo o sebe je veľmi vysoko frekvenčný žiariaci kov. Alchimisti ho označujú za najušľachtilejší a najvyššie frekvenčný kov na zemi. Ja využívam zlato na vyjadrenie najvyššieho kozmického svetla.

Ako vnímate polemiku okolo dokonalosti umeleckého prejavu, či spochybňovania jeho výslednej hodnotovej existencie a autorskej výpovede ?

Obraz buď diváka zaujme, niečo v ňom evokuje, alebo mu nič nepovie. Rozdiel medzi umením a gýčom je v nosnosti výpovede a v jeho obsahu. Každá umelecká výpoveď má svoj obsah. Neprítomnosť obsahu sprostredkováva len formálne zážitky ktoré často skĺznu do gýča.

Gabriela Medvedova DSC03526 Gabriela Medvedova DSC03532

Máte pocit, že posúvate hranice výtvarného umenia do nových, obsahovo nepoznaných rovín alebo formálnych podôb?

Umenie nie je reklama, v ktorej sa propagujú vždy nové výrobky. Umenie je živý proces, má vlastnú kontinuitu, rsp. život…začiatok, proces vývoja a konečný hmatateľný vizuálny produkt-umelecké dielo. Nová je len pečať a transformácia mojich súvislostí.

Vaše diela evokujú architektonické prvky…

Áno, v mojich dielach sú zakomponované časti architektúry, inšpirovali ma prvky a pôdorysy egyptskej architektúry, ale aj vesmírne a planetárne súvislosti, ktoré starí Egypťania poznali. Sú to jasné svetelné, vesmírne body a ich zhluky v určitých geometrických formáciách, či už v podobe 3D ako objekty alebo svetelné inštalácie meniace svetelnú farebnosť v určitých časových frekvenciách.

Zaoberáte sa aj niektorým vedným odborom, napr. matematikou či fyzikou?

Zaujíma ma kozmos. Vyhovuje mi abstraktná rovina umeleckej reči, abstrakcia je komprimovanejšia výrazová forma ako realistické vyjadrenie. Je to všeobecnejšia, jednoduchšia forma výtvarného prejavu. Moje obrazy však nevylučujú emocionálnosť, sú posolstvami energie, nálady, transformujú skutočnosť. Z vedných disciplín ma zaujíma fyzika a všetky fyzikálne zákonitosti. Časopriestor, prirodzené konštanty a štruktúry a ich premeny. Samozrejme aj metafyzika tu má svoje miesto, ako nadzmyslové vnímanie vecí a javov. Uvedomujem si vzájomné prepojenie všetkého.

Gabriela Medvedova DSC03516

Zhovárala sa Mária Kovalčíková, pripravila: Biba Verešová

____________________________________________________________________________________________________________________________

Gabriela Medvedova IMG_2484Gabriela Medveďová študovala maľbu na VŠVU v Bratislave (v ateliéri prof. D. Fischera). Po 9-mesačnom štipendiu od Spolkového ministerstva pre vedu a výskum vo Viedni, študovala 6,5 roka u profesorov A. Frohnera, W. Huttera a W. Herziga na Universität für Angewandte Kunst. Vo Viedni žije a tvorí doposiaľ.

Viac informácií nájdete na www.gabrielamedvedova.com alebo priamym kontaktom na g.medvedova@gmail.com .

 

 

Súvisiace príspevky