gtag('config', 'UA-130501671-1');

Menej ako 10% začínajúcich podnikov funguje aj po troch rokoch od ich založenia. Len málo z podnikov, ktoré preklenuli toto trojročné obdobie, sa zmení z mikropodnikov na malé alebo stredné podniky, a to i v rámci zvyšovania počtu zamestnancov, čo hrá najmä v prípade malých miest dôležitú úlohu. Dôležitou súčasťou podpornej infraštruktúry pre začínajúce podniky sú podnikateľské inkubátory.

V záujme zvyšovania lokálnej zamestnanosti a podpory miestnych podnikateľských aktivít mnoho obcí založilo a prevádzkuje podnikateľské inkubátory podľa vzorov zo zahraničia. Tento trend môžeme pozorovať za posledných 10 – 15 rokov.  Pod jednou strechou združujú veľké množstvo podporných služieb, a to od právnych a daňových informácií týkajúcich sa založenia spoločnosti cez administratívne, účtovné, finančné, marketingové, informačné a iné obchodné služby až po bankové a poštovné vybavovania. Začínajúci podnikatelia majú možnosť využívať služby potrebné pre vstup na trh za nižšie ako trhové ceny. Poskytovatelia uvedených služieb sú zvyčajne taktiež začínajúcimi podnikateľmi, čo významne znižuje náklady týkajúce sa start-upov a zároveň nevyhnutné počiatočné investície.

Nový projekt na zvýšenie konkurencieschopnosti  v prihraničnej oblasti realizuje aj Taliansko-Slovenská obchodná komora. So svojím maďarským partnerom buduje inkubačné centrum na podporu podnikania začínajúcich malých a stredných podnikov a podporu obchodnej spolupráce medzi oboma krajinami.  Centrum v maďarskom Pócsmegyery je v záverečnej fáze dokončenia a od septembra 2015 bude záujemcom k dispozícii.

Inkubator3

„Úlohou inkubátora je umožniť podnikateľom úspešne rozbehnúť a rozšíriť podnikateľské aktivity v oboch krajinách, podporiť vytváranie obchodných vzťahov medzi strategickými partnermi“ povedal  Giorgio Dovigi, generálny tajomník Taliansko – Slovenskej obchodnej komory (TSOK).  Inkubátor ponúka moderné pracovné prostredie s celkovou rozlohou 1 433 m²,  pre začínajúcich podnikateľov sú vytvorené 2 konferenčné miestnosti (každá 220 m²) a 40 kancelárskych priestorov so základným technickým zabezpečením.

Podnikateľský inkubátor môže byť sídlom začínajúcich podnikov počas prvých 1 až 5 rokov. Pretože v rámci prevádzky podnikateľského inkubátora je dôležitá efektívnosť nákladov, ide o priestory typu „coworking”, teda inovatívne riešenie, kde jednotlivé podniky spoločne využívajú kancelárske priestory.

Inkubator2

TSOK spolu s maďarským partnerom BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft vidia možnosti centra aj ako inšpiratívneho priestoru na vznik nových podnikov či startupových projektov. Centrum ponúka komplexnú pomoc pri vstupe na trhy oboch krajín.  Pridanou hodnotou inkubátora je možnosť využiť služby centra napríklad na vzdelávanie začínajúcich podnikateľov zamerané na rôzne oblasti: právo, financie, manažment, marketing. Prostredníctvom rozvoja podnikateľských zručností a mentoringu inkubátor ponúka firmám nielen pomoc pri uplatnení sa na obchodnom trhu a pri vytváraní nových pracovných miest, ale aj príležitosť na posilnenie vlastného postavenia.

Projekt je podporený Európskeho ​fondu region​á​lneho rozvoja pr​o​stredn​í​ctvom Program​u​ cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika​.​

Inkubator 1