gtag('config', 'UA-130501671-1');

Včasná diagnostika a správna liečba sú zvlášť v prípade rakovinového ochorenia rozhodujúce. Alarmujúce sú preto výsledky vlaňajšieho globálneho pacientskeho prieskumu. Na zlý prístup k diagnostike a liečbe lymfómu sa sťažovalo 60 percent z asi 3500 zapojených pacientov. Prieskum tiež odhalil nelichotivú štatistiku. Správnu diagnózu si pri prvotných prejavoch lymfómu vypočula ani nie pätina chorých (16 % ). Problémom pre pacientov s lymfómom sa za posledne roky stáva aj „ťažký“ prístup k inovatívnej liečbe.

Lymfom MUDr. Ballova zm1 281x300 Úskalia a problémy v diagnostike lymfómu

Výsledky prieskumu realizovaného Lymphoma Coalition, ktorej členom je aj Slovensko, upozornili, že pacientov lekári diagnostikovali neskôr a menej presne ako v roku 2012. Presnú diagnostiku ochorenia počas prvých štyroch týždňov počiatočných príznakov uviedla iba tretina respondentov. Predpokladá sa, že tento zlý výsledok môže byť aj dôsledkom nízkeho povedomia o lymfóme medzi zdravotníckymi pracovníkmi. Najlepšie v hodnotení znalostí dopadli japonskí lekári, najhoršie britskí.

Problémy s diagnostikou sú aj na Slovensku. Tohtoročný prieskum medzi slovenskými pacientmi ukázal, že väčšina pacientov (66,5 %) si správnu diagnózu vypočula do dvoch mesiacov. Vyše desatina (11 %) chorých však pátrala po diagnóze dlhšie ako rok. Pacienti v otvorených odpovediach upozornili na dôležitú úlohu všeobecného lekára a špecialistu v štádiu pátrania po diagnóze. Odkázali, že by uvítali ich väčšiu informovanosť o príznakoch a diagnostike hematologických malignít.

Problémom sa ukazujú byť aj úhrady pre inovatívne lieky. Krajiny, kde sa ich z verejného zdravotného poistenia hradí najmenej, ako Bulharsko, Srbsko, Slovinsko či Turecko zaznamenali nárast úmrtnosti na lymfóm. Napríklad v Bulharsku bolo z celkovo 68 liečiv schválených Európskou liekovou agentúrou hradených len 10. Na Slovensku má úhradu 31 liečiv z celkového počtu 72 registrovaných, čo predstavuje len 43 % liečiv, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

Rakovina lymfatického systému najčastejšie vzniká v lymfatických uzlinách, slezine, kostnej dreni, môže sa však rozvinúť aj v iných orgánoch. Na vznik ochorenia nemajú vplyv ani časté nádchy, prechladnutie, životný štýl, stravovacie návyky či dedičnosť. Postihuje celosvetovo asi milión ľudí. Nehľadí na vek, ochorejú mladí ľudia i deti – ide o tretie najčastejšie detské onkologické ochorenie.

Lymfóm sa môže spočiatku prejavovať ako bežné ochorenie, napríklad chrípka či viróza. Príznaky však nezmiznú a nedajú sa vysvetliť žiadnym iným ochorením. Tým najčastejším sú zväčšené lymfatické uzliny. Zdurené uzliny však neznamenajú automaticky rakovinu, zväčšené môžu byť aj v dôsledku bežnej choroby. Pokiaľ však opuch nemizne, treba im venovať zvýšenú pozornosť a určite vyhľadať lekára.

Zo všetkých typov má najlepšiu prognózu Hodgkinov lymfóm. Najrozšírenejšie sú však non-Hodgkinove lymfómy. Kým v prípade niektorých lymfómov sa volí metóda pozorovania pacienta, v prípade tých agresívnych treba začať liečbu okamžite. V takom prípade sa využíva chemoterapia, rádioterapia, liečba cielenými liekmi – tzv. monoklonovými protilátkami a transplantácia kmeňových buniek.

Lymfom Mgr. Fekiacova zm 237x300 Úskalia a problémy v diagnostike lymfómu

Posledné roky sa zaznamenávajú veľké pokroky vo vývoji inovatívnych liekov pre malígne lymfómy. V súčasnosti sa do popredia dostávajú monoklonálne protilátky najmä na liečbu B-bunkových lymfómov . Od tohto roku majú aj slovenskí pacienti s diagnózou non-Hodkinov B-Bunkový lymfóm k dispozícii novú liečbu. Liečivo pixantrón je určené pre ťažko liečiteľných pacientov. Ide o jediný spôsob liečby tohto agresívneho lymfómu v 3. a 4 línii , kde sa klinicky dokázal pozitívny účinok na pacienta.

Napriek tomu, že ľudí s lymfómom každoročne pribúda, mnohí toto život ohrozujúce ochorenie nepoznajú. S cieľom upriamiť pozornosť verejnosti na túto problematiku a podporiť pacientov v ich boji s ochorením si preto každoročne 15. septembra pripomíname Svetový deň lymfómu. Témou toho tohtoročného je „Lymfóm je rakovina, ktorú nemožno ignorovať“.

Na zlepšenie informovanosti o ochorení sa zameriava aj občianske združenie Lymfoma Slovensko. V najbližších mesiacoch organizuje niekoľko zaujímavých podujatí pre pacientov, ich blízkych, ale aj laickú verejnosť. Do Banskej Bystrice (15. 9.) aj Košíc (17. 10.) tak zavíta výstava “PoCity”. Bude sa aj športovať, v Raslaviciach pri Nitre sa 26. septembra uskutoční “lymfóm beh”. Viac informácií možno nájsť na web stránke združenia www.lymfom.sk.

Foto č. 1 – MUDr. Ballová Veronika – onkologička, Národný onkologický ústav Bratislava
Foto č. 2 – Mgr. Miroslava Fekiačová – prezidentka OZ Lymfoma