gtag('config', 'UA-130501671-1');

Skupina HARTMANN v roku 2015 dosiahla ďalší nárast obratu aj zisku. Obchodný obrat jedného z vedúcich svetových poskytovateľov zdravotníckych a hygienických prostriedkov vzrástol o 4,2 % na 1 941,0 miliónov eur.  Konsolidovaný zisk po zdanení s nárastom o 8,2 % na 84,8 miliónov eur ďaleko prevýšil čísla z predošlého roka.

Rastúci predaj v Nemecku i v zahraničí vo všetkých segmentoch

V oblasti hojenia rán dosiahli v hodnotenom roku tržby spoločnosti HARTMANN nárast o 5,2 % na 425,1 miliónov eur, čo zodpovedá organickému rastu o 5,1 %. Dvojciferný rast predaja zaznamenal koncept Hydroterapia pre liečbu ťažko hojiteľných rán a systém podtlakovej liečby rán Vivante. Úspešná bola aj oblasť pooperačných náplastí. K rastu na trhu s domácimi prostriedkami pre ošetrovanie výrazne prispeli teplomery.

V segmente starostlivosti o inkontinenciu vzrástol obrat o 2,8 % na 644,4 milióna eur. Tento segment opäť patrí medzi segmenty s najvyšším obratom v rámci skupiny HARTMANN a jeho podiel na celkovom obrate činí 33,2 %. Organický rast v tejto oblasti dosiahol hodnotu 2,6 %. Vo fiškálnom roku 2015 spoločnosť HARTMANN úspešne nadviazala na dynamický výkon v predchádzajúcom roku, k pozitívnemu rastu obratu prispel predovšetkým rad MoliCare Mobile. Obľubený je naďalej rad produktov pre starostlivosť o pokožku starších pacientov Menalind Professional.

Celosvetový obrat v segmente prevencie infekcií vzrástol v roku 2015 o 5,7 % na 466,0 miliónov eur s organickým rastom dosahujúcim 5,6 %. Stály rast dosiahli v rámci produktových radov ponúkajúcich celkové riešenia pre prevenciu infekcií na mieru pripravované chirurgické sety a jednorazové sety pre použitie v ambulantnej praxi. K výsledkom naďalej pozitívne prispieva rad jednorazových chirurgických nástrojov a vylepšený rad chirurgických rukavíc. Už i tak pevnú pozíciu na trhu posilnila spoločnosť HARTMANN iniciatívou v oblasti dodržiavania hygienických predpisov, dezinfekcie rúk a povrchov.

V oblasti iných aktivít vygenerovala skupina HARTMANN obrat v hodnote 405,5 miliónov eur, čo znamená nárast o 4,0 % v porovnaní s minulým rokom. Tento segment zahŕňa produkty pre koncových zákazníkov a maloobchod, vrátane značky Kneipp.

 

 

Mierny nárast počtu zamestnancov

Ku koncu roka 2015 zamestnávala skupina HARTMANN 10 346 zamestnancov, čo bolo o 130 viac, ako ku koncu roku 2014. K tomuto miernemu nárastu došlo najmä v Nemecku a na kľúčových európskych trhoch.

 

Zvýšenie dividend

Na výročnom valnom zhromaždení konanom 13. mája 2016 navrhne predstavenstvo a dozorná rada zvýšenie dividendy zo 6,50 na 6,70 euro na akciu. Z pozitívneho rozvoja obchodu spoločnosti HARTMANN budú profitovať aj jej akcionári.

Andreas Joehle_KDB6249 WEB

 

Výhľad

Spoločnosť je pripravená udržať svoj ziskový rast a čeliť výzvam, ktoré predstavujú demografické zmeny, vývoj na nových trhoch a zmeny v národných zdravotníckych systémoch. Pre zabezpečenie organického rastu sa HARTMANN sústredí na investície na zavedených i nových trhoch, kde posilňuje trhovú pozíciu svojich kľúčových produktových radov, ako je moderné hojenie rán a prevencia infekcií.

V oblasti základných produktových skupín sa bude skupina HARTMANN naďalej sústrediť na akvizície a strategické partnerstvá s výhľadom na citlivé rozširovanie svojho portfólia pri neustálom zlepšovaní trhových pozícií v obchodných regiónoch.

V roku 2016 znovu očakávame vysokú volatilitu na trhoch so surovinami a na menových trhoch, ktorým skupina HARTMANN plánuje čeliť vhodne zvolenými hedgeovými opatreniami. V strednodobom a dlhodobom horizonte napomôže väčšiemu rozloženiu rizík ďalšia globalizácia firmy. Rizikám čelí spoločnosť aj prostredníctvom rôznych programov na zlepšenie efektivity. Zlepšenie interných procesov v posledných rokoch má pozitívny vplyv na trend ziskovosti skupiny. Starostlivé sledovanie všetkých interných procesov a s nimi spojených nákladov a rezerv v produktivite zostáva úlohou aj do budúcnosti.

Vo fiškálnom roku 2016 očakávame, že naše prioritné programy a opatrenia budú mať pozitívny vplyv na predaj a zisk. Ak starostlivo zvážime všetky faktory, sme opatrne optimistickí, že v roku 2016 dosiahneme mierny nárast v obrate i hrubom zisku. Na základe organického rastu plánuje mierne vylepšiť čistú finančnú pozíciu skupiny,“ komentoval výsledky generálny riaditeľ spoločnosti Andreas Joehle.

 

Foto: Andreas Joehle, CEO               Zdroj: Hartmann-Rico

Súvisiace príspevky