gtag('config', 'UA-130501671-1');

Potrebujete dobrú pamäťovú karta? Jednu pre vás máme! Vďaka spoločnosti Kingston sme pre vás pripravili súťaž o 32GB micro SDHC Class 10 UHS-I U3 Action Camera. S kapacitou 16 GB disponuje dostatočnou kapacitou pre fotky, hudbu aj videá.

Táto vysoko výkonná karta vám garantuje rýchlosť čítania až 90 MB/s a rýchlosť zápisu 45 MB/s. Vďaka týmto vlastnostiam nájde svoje uplatnenie v telefónoch, fotoaparátoch a kamerách. Táto karta však dokáže o trochu viac – bola totiž navrhnutá špeciálne pre záznam v akčných kamerách a zvláda aj veľmi extrémne použitie. Karta je vysoko vode odolná, nárazu vzdorná a dokonca vydrží aj extrémne mrazy či vysoké teploty. Vďaka Trieda Class 10 UHS-I U3 je vhodná na nahrávanie videí v kvalite Ultra HD, 3D či 4K. Jednoducho správna micro SDHC karta pre najnáročnejších.

large_46412_1469040998

 

Ak chcete vyhrať, pošlite nám e-mail
s predmetom „súťaž Kingston“
na adresu
redakcia@e-mag.sk
najneskôr do 15. septembra 2016!

UKONČENÉ!  Víťazom sa stáva   uzy****da@hotmail.com

Blahoželáme!

0009915_700_0

Všeobecné súťažné podmienky portálu e-Mag.sk:
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať e-mail na adresu redakcie (redakcia@e-mag.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do siedmych dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú usporiadateľovi. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.e-mag.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.