gtag('config', 'UA-130501671-1');

Kompletná ponuka bezpilotného monitoringu, fotografovania a snímkovania zo vzduchu – to je novinka v portfóliu služieb spoločnosti SOFTIP. Pomocou bezpilotných zariadení (alebo jednoducho „dronov“) a najnovšieho softvérového a technologického vybavenia je schopná zabezpečiť komplexný bezpilotný prieskum vrátane spracovania zosnímaných údajov.

SOFTIP prevádzkuje viacero bezpilotných zariadení vybavených najmodernejšou technikou pre fotografovanie a snímkovanie zo vzduchu. Vďaka profesionálnemu vybaveniu a softvérovo a technologicky zabezpečenému laboratóriu pre účely spracovania získaných údajov ponúka komplexné služby leteckého monitoringu. To zahŕňa napríklad topografické mapovanie, služby pre poľnohospodárov a lesníkov, ale aj pozorovanie a hliadkovanie nad potrubiami a inými nadzemnými vedeniami, či monitorovanie vodných tokov a vodných diel.

Úlohou bezpilotného monitoringu je aj vizuálna inšpekcia ťažko dostupných objektov ako napr. komínov, infračervený (termálny) monitoring objektov a budov, kontrola zdravotného stavu pestovaných plodín a lesných porastov, sledovanie stád a poľnohospodárskych plôch, mapovanie divej zveri, vyhľadávanie a kontrola skládok odpadov, alebo monitoring prírodných katastrof po požiaroch, povodniach a víchriciach.

SOFTIP pre účely vývoja a prevádzky bezpilotných systémov vyhradil špecializovaný tím odborníkov v rámci divízie ESS prioritne orientovanej na zákazkové informačné systémy. „Považujeme túto oblasť za veľmi perspektívnu a veríme, že vďaka špičkovému vybaveniu sa staneme významným hráčom v oblasti bezpilotného monitoringu,“ hovorí Marek Sedliak, riaditeľ pre inovácie spoločnosti SOFTIP.

Samozrejmou súčasťou novej ponuky je garancia súladu so všetkými legislatívnymi požiadavkami. SOFTIP je držiteľom povolenia Dopravného úradu SR na vykonávanie leteckých prác s využitím bezpilotných prostriedkov. Spĺňa taktiež podmienky Ministerstva obrany SR v oblasti bezpilotného monitoringu pre fotografovanie a snímkovanie zo vzduchu.

Viac informácií na www.softip.sk.