gtag('config', 'UA-130501671-1');

Tento týždeň spoločnosť CassaCloud a Salesforce v spolupráci s Americkou obchodnou komorou v SR usporiadali v hoteli Radisson BLU Carlton pracovné raňajky na tému „Ako sa stať organizáciou orientovanou na zákazníkov“. Témou diskusie boli výzvy a trendy v dobe Zákazníka, a ako ich inovácie od Salesforce pomáhajú zvládnuť.

Úspešné firmy si dnes uvedomujú, že zákazník je pánom na trhu a má možnosť výberu. Aj preto mnoho podnikov považuje splnenie požiadaviek zákazníka za meradlo úspechu a strategickým cieľom. V súčasnosti ponúkať iba kvalitné produkty nestačí. Bez spokojných zákazníkov totiž nemôže existovať žiadna firma. Na to je nielen potreba porozumieť súčasným a budúcim potrebám zákazníkov, plniť ich požiadavky, ale dokonca prekonať očakávania zákazníkov. Našťastie technológie súčasnosti nielenže umožňujú dosiahnuť tento cieľ, ale ako sa presvedčili účastníci prezentácie, dokonca dramaticky zvýšiť rast spoločnosti cez prepojenie obchodu, marketingu a podporu zákazníkom.

Zákazníci očakávajú konzistentnú a vysokú osobnú skúsenosť. Zákazníkovi je jedno, či budovanie týchto skúseností je ťažké, a že vyžaduje neraz komplexný a multifunkčný prístup celej firmy. Chcú mať okamžitú hodnotu a ak ju neposkytnete vy, pôjdu inde. Preto spolu so Salesforce viceprezidentom pre východnú Európu Hrvoje Supic sa poukázalo na riešenia, ktoré umožnia firmám rýchlejšie napredovať pri splnení očakávaní zákazníkov. „Zákaznícka skúsenosť sa stala deliacou čiarou medzi spoločnosťami, ktoré rastú a ktoré zapadnú prachom“ povedal Valér Dunda, spoluzakladateľ a konateľ spoločnosti CassaCloud. „Voľba správnej platformy je kľúčovým rozlišovacím prvkom. Preto, ako poskytovateľ biznis služieb, sme si vybrali Salesforce. Poskytuje všetko, čo je potrebné, aby sa dosiahol nový druh úspechu u zákazníka,“ dodáva.

Biznis platforma Salesforce sa skladá z niekoľkých úrovní. V samotnom jadre to začína najdôveryhodnejším podnikovým cloudom – Multitenant Cloud. Benefitom pre firmy je už len to, že nemusia obstarávať drahý hardvér a služby s tým súvisiace. Výhodou pre partnerov je možnosť rýchlo vyvinúť aplikáciu podľa potreby, alebo si vybrať z existujúcich aplikácií v ich obchode. Celkovo sa na tejto platforme úspešne vyvinulo už vyše 5,5 milióna aplikácií. Ďalšia úroveň umožňuje koncovým užívateľom sa jednoducho prihlásiť, spravovať a analyzovať všetku aktivitu zákazníkov na jednom mieste pomocou sady softvéru CRM na webe. Je možné monitorovať všetko od predaja až po servisnú podporu, od marketingových kanálov až po analýzu dát. Úspech u zákazníka však potrebuje nielen technológiu samotnú. Preto sa u Salesforce vybudovala ďalšia úroveň, kde ekosystém zamestnancov, zákazníkov a partnerov, slúži ako súčasť služieb pre dosiahnutie úspechu u zákazníkov – Customer Success Services.

Na prezentácii a diskusii sa zúčastnili:
• Hrvoje Supic, Salesforce regionálny VP pre výhodnú Európu
• Valér Dunda, Managing Director, CassaCloud
• Michal Rulík, Account Executive, Salesforce
• Erik Pavlovič, Account Executive, CassaCloud