gtag('config', 'UA-130501671-1');

Najlepšou analógiou pre technológiu, ktorú vám chceme predstaviť, by mohli byť klasické slnečné hodiny. Tieň, ktorý sa posúva po ciferníku slnečných hodín okamžite a presne reaguje na polohu svetelného zdroja, bez použitia šošoviek, s nekonečnou hĺbkou ostrosti a bez potreby kontrolovať expozíciu. Tieto vlastnosti aplikuje ShadowSense na dotykové aplikácie a predstavuje jedno z najvýkonnejších a najrobustnejších riešení  optického snímania, ktoré sú v súčasnosti dostupné. Dotykové obrazovky s týmto systémom majú jedny z najrýchlejších odoziev v triede, bez ohľadu na počet dotykov. K tomu im stačí len minimálne množstvo z možného výpočtového výkonu.

Ako už napovedá výstižný názov, systém je založený na presnej detekcii tieňa objektu prechádzajúceho ponad pole senzorov, ktoré ho snímajú z rôznych uhlov pohľadu. Keď sa prst alebo napríklad pero dotkne obrazovky, osvetlením z viacero zdrojov svetla vytvorí na ploche senzorov niekoľko tieňov. Z pomeru osvetlených a zatienených plôch procesor vypočíta interferenčný obrazec, t.j. určí miesto, kde sa tiene zbiehajú a tým určí miesto dotyku. Z tvaru tieňov zároveň dokáže aj určiť akú veľkosť a tvar má objekt v ich priesečníku.Nastaviteľné a ovládateľné

Dotýkať sa tabule možno nielen perom, prstom či stylusom. Prakticky to môže byť akýkoľvek predmet, ktorý máte práve po ruke – kľúč, kreditná karta, guma či štetec. Príliš im nevadí ani ostré svetlo okolia, dobrú čitateľnosť si udržia aj vo veľmi jasnom prostredí. Nepotrebujú žiadne zvláštne ovládače alebo pomoc iného procesora. Sú to USB HID zariadenia, ktoré bez problémov spolupracujú so všetkými najbežnejšími operačnými systémami – Windows, Linux, Android a Mac OS. V závislosti na použitej aplikácii možno na špeciálnom ovládacom paneli nastaviť ich výkonnostné a dotykové charakteristiky.

Vďaka tomu, že systém tieňov dokáže vnímať veľkosti predmetu, možno nastaviť jeho reakcie na rôzne objekty. Ak si napríklad zvolíme veľkosť plochy platného dotyku menšiu, povedzme ako 5 cm, potom sa možno pri kreslení pravou rukou oprieť dlaňou ľavej ruky o obrazovku a systém ju nezaznamená ako dotyk. Takýmito nastaveniami si možno vyladiť systém tak, aby nevnímal náhodné dotyky, ktoré môžu byť plochou príliš veľké alebo aj príliš malé. Ďalším parametrom okrem plochy, môže byť aj rýchlosť dotyku. Nastaviť možno trvanie platného dotyku v sekundách. Krátky náhodný dotyk manžetou či hodinkami tak nebude zaznamenaný ako vstup  alebo naopak, ako dotyk možno nastaviť aj prítomnosť objektu už v blízkej vzdialenosti nad panelom, bez potreby fyzického kontaktu. Filter možno nastaviť aj na tzv. priesvitný dotyk. Na displej tak nebude mať žiadny efekt kvapka vody či kávy.

Namiesto týchto nastavení je ešte možná aj skratka. Keďže pero a guma v ruke vrhajú odlišný tieň, systém ich dokáže rozpoznávať –  môžete si nastaviť, že platný vstup pre zápis je len dotyk perom a nie prstom a kontakt s gumou v ruke je vstupom pre mazanie. Displej potom možno používať rutinne a prirodzene, tak ako sme zvyknutí pri  papieri alebo klasickej drevenej tabuli.  Túto funkciu už podporuje niekoľko aplikácií, vrátane Microsoft Office, TouchTech Lima a DisplayNote. Ručné zápisy a poznámky v zobrazovaných dokumentoch sa po skončení prezentácie dokážu uložiť spolu so súborom. Samozrejmosťou v ovládaní sú aj zaužívané multidotykové gestá ako potiahnutie a pustenie, spojenie prstov, rozopnutie, jednoduché či dvojité poklepanie.

So systémom ShadowSense sa dnes stretnete v interaktívnych tabuliach s veľkými uhlopriečkami slúžiace na školské  či firemné účely ale aj v menších LCD paneloch pre POS, reklamy a samoobslužné kiosky.