gtag('config', 'UA-130501671-1');

BRATISLAVA 13. apríla (WebNoviny.sk) – Poľnohospodári pestujúci vybrané plodiny alebo chovajúci zvieratá dostanú ešte v tomto roku prostredníctvom projektu zelenej nafty 30 miliónov eur. Tento projekt by mal podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporiť produkciu plodín a hospodárskych zvierat.

Zároveň by mal zvýšiť efektívnosť rastlinnej a živočíšnej výroby a tiež konkurencieschopnosť domácich farmárov. Spotrebitelia by zas mali mať k dispozícii viac dostupných a bezpečných slovenských potravín. „Očakávam od farmárov, že investované finančné prostriedky sa reálne odzrkadlia na slovenskom poľnohospodárstve,“ povedala v piatok na tlačovej besede podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

Udržanie prvovýroby na Slovensku

Podporu získajú aktívni farmári, ktorí pestujú, chovajú a prispievajú tak k potravinovej sebestačnosti. „Sledujeme tým tiež udržanie prvovýroby na Slovensku, zníženie dovozu kľúčových komodít, a tým aj zníženie salda zahraničného obchodu. Pomôžeme konkurencieschopnosti našich producentov potravín a tiež očakávame vyšší podiel domácich potravín na pultoch obchodov,“ uviedla Matečná.

Štátna pomoc je zameraná na podporu podnikov fungujúcich v poľnohospodárskej prvovýrobe so sídlom výrobnej prevádzky na Slovensku. Získať môžu dotáciu vo výške časti spotrebnej dane zo spotrebovaných minerálnych olejov, čo má poľnohospodárom kompenzovať časť vynaložených nákladov na spotrebu nafty.

Žiadosti na Pôdohospodársku platobnú agentúru

Z projektu zelenej nafty budú podporené poľnohospodárske odvetvia náročné na pestovateľské postupy, ako je špecializovaná rastlinná a živočíšna výroba. „V živočíšnej výrobe bude podpora zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní, ale aj hydiny. V rastlinnej výrobe pôjde predovšetkým o vybrané druhy ovocia, zeleniny, strukovín, okopanín, ako napríklad zemiaky a cukrová repa,“ priblížila poslankyňa Národnej rady SR a členka výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie Eva Antošová (SNS).

Podpora sa bude týkať aj olejnín, čiže maku a ľanu, ako aj pestovania chmeľu, viniča a liečivých rastlín.

Výška pomoci bude vypočítaná ako súčin maximálnej spotreby motorovej nafty, vypočítanej ako výmera podporovanej plodiny v hektároch alebo počet kusov hospodárskych zvierat, vynásobené stanoveným normatívom spotreby motorovej nafty na jeden hektár konkrétnej plodiny, alebo jedného kusu vybranej kategórie hospodárskych zvierat a maximálnej výšky kompenzácie sadzby spotrebnej dane (0,347 eur/I).

Poľnohospodári budú môcť podávať žiadosti o podporu na Pôdohospodársku platobnú agentúru. Očakávaný termín prijímania žiadostí je leto tohto roku.

Viac k témam: farmári, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zelená nafta
Zdroj: Webnoviny.sk – Farmári získajú prostredníctvom zelenej nafty 30 miliónov eur, môžu si podať žiadosť © SITA Všetky práva vyhradené.