gtag('config', 'UA-130501671-1');

BANSKÁ BYSTRICA 16. apríla (WebNoviny.sk)

Štátne lesy z vlastnej iniciatívy vykonávajú reálne kroky na posilnenie prevencie korupcie vo všetkých oblastiach svojej činnosti
Cieľom je efektívne predchádzanie, odhaľovanie a včasné reagovanie na podplácanie a dodržiavanie zákonov proti korupcii
Zmluva bola podpísaná dnes, implantácia potrvá približne tri mesiace

LESY SR si ako správca štátneho majetku plne uvedomujú zodpovednosť za zverené hodnoty a ľudský potenciál.

Vzhľadom na fakt, že citlivo  vnímame potreby a aktuálne dianie aj v iných oblastiach , nielen v hospodárení s lesným majetkom, rozhodli sme sa ako prvý štátny podnik na území SR implementovať a prijať Systém manažérstva proti úplatkárstvu ISO 37001 v celej organizačnej štruktúre nášho podniku,  ktorá zamestnáva viac ako  3500 zamestnancov.

Tento krok bude nástrojom pre zosilnenie protikorupčnej kultúry štátneho podniku. Zároveň  od neho očakávame aj zvýšenie „nepeňažnej“ hodnoty našej organizácie v očiach širokej verejnosti i našich vlastných zamestnancov, obchodných partnerov a iných zainteresovaných strán.

Norma ISO 37001 podrobne špecifikuje požiadavky a zároveň aj ponúka usmernenia, ktoré môžu zabrániť prípadným  korupčným situáciám v LESOCH SR.

Táto norma sa zaoberá úplatkárstvom vo verejnom, súkromnom a aj neziskovom sektore, úplatkárstvom celých organizácií či jednotlivých zamestnancov a obchodných partnerov, priamym a nepriamym úplatkárstvom cez tretie strany.

„Od zavedenia tohto systému očakávame efektívne predchádzanie, odhaľovanie a včasné reagovanie na podplácanie a dodržiavanie zákonov proti korupcii.  Najdôležitejším prvkom bude zavedenie správnych mechanizmov pre hodnotenie rizík úplatkárstva a implementácia riadiacich prvkov proti úplatkárstvu naprieč celou organizačnou štruktúrou štátneho podniku“, povedal generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Ing. Marian Staník.

„Veríme, že tento krok už v blízkej budúcnosti nastaví protikorupčnú kultúru, prevenciu korupcie a dôveryhodnosť našej organizácie na ešte vyššiu úroveň ako v súčasnosti, čoho následkom bude budovanie a rozvoj etického prostredia v našom podniku – aby bol schopný  celý manažment našu organizáciu efektívne brániť pred prípadnými  individuálnymi zlyhaniami niektorých zamestnancov“, dodal obchodný riaditeľ LESOV SR Ing. Tomáš Klouček, PhD.

Inzercia

Viac k témam: Lesy SR, protikorupčná norma, protikorupčné opatrenia
Zdroj: Webnoviny.sk – Štátne lesy implementujú protikorupčnú normu © SITA Všetky práva vyhradené.