gtag('config', 'UA-130501671-1');

BRATISLAVA 19. apríla (WebNoviny.sk) – Škody za takmer štyri milióny eur spôsobili povodne v druhom polroku 2018.

Hlavnou príčinou povodní boli atmosférické zrážky, ich priebeh negatívne ovplyvňovali aj nevhodné poľnohospodárske činnosti v blízkosti vodných tokov. Tie spôsobovali odplavovanie rôzneho materiálu do vodných tokov.

Od júla do decembra 2018 si povodne vyžiadali 48-krát vyhlásenie tretieho stupňa povodňovej aktivity a 54-krát druhého stupňa. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území SR od júla do konca decembra 2018. Správu, ktorú tento týždeň schválila vláda, predložilo ministerstvo životného prostredia.

Takmer štvormiliónové škody

Povodne spôsobili škody vo výške 3 823 291,93 eura. Z toho škody na majetku fyzických osôb predstavovali 517 375 eur, na majetku právnických osôb a fyzických osôb 1 051 106 eur, na majetku obcí 458 423,56 eura, na majetku vyšších územných celkov 412 902 eur a na majetku štátu 1 383 485,37 eura.

V správe sú zahrnuté aj povodňové škody, ktoré vznikli na majetku Prešovského samosprávneho kraja za prvý polrok v sume 65 000 eur.

Vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác financoval predovšetkým envirorezort, ktorý na tento účel využil viac ako päť miliónov eur. Nižšími čiastkami prispeli aj rezorty pôdohospodárstva, vnútra či dopravy, ako aj Prešovský a Žilinský kraj.

Povodňové zabezpečovacie práce sa môžu vykonávať pred povodňou, počas nej i po povodni. Na povodňové zabezpečovacie práce išlo 5 283 721,55 eura a na povodňové záchranné práce 1 062 078,62 eura.

Nedostatky v ochrane

Ministerstvo v správe informuje aj o zistených nedostatkoch pri ochrane pred povodňami. Ide napríklad o nepostačujúci sieť rigolov, priekop, priepustov a dažďovej kanalizácie, nepostačujúcu údržbu vodných tokov a horských bystrín, poruchy špeciálnej techniky či narušenie koruny ochrannej hrádze toku vplyvom začínajúceho zosuvu zo vzdušnej strany ochrannej hrádze.

Ministerstvo prišlo aj s niekoľkými návrhmi na zlepšenie. Malo by sa zabezpečiť prečistenie cestných priekop a odvodňovacích kanálov, prietočnosť korýt či dôsledné zabezpečenie povodňových prehliadok vodných tokov.

„Možno konštatovať, že operatívnym a kvalitným vykonávaním povodňových záchranných i zabezpečovacích prác sa zabránilo vzniku ešte väčších škôd na majetku občanov, obcí a štátu. Zároveň je potrebné naďalej upozorňovať príslušné orgány na ich povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov v oblasti ochrany pred povodňami, a to najmä na dôsledné vykonávanie povodňových prehliadok vodných tokov a vodných stavieb,“ dodáva sa v správe.

Viac k témam: Ministerstvo životného prostredia SR, povodne, Vláda SR
Zdroj: Webnoviny.sk – Povodne v druhej polovici minulého roka spôsobili miliónové škody © SITA Všetky práva vyhradené.