gtag('config', 'UA-130501671-1');

BANSKÁ BYSTRICA 16. mája (WebNoviny.sk) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) už opäť môže čerpať eurofondy. Prvou výzvou, na ktorej sa môže zúčastniť, je Inteligentný a lepší samosprávny kraj s alokáciou približne 23 miliónov eur na efektívnejšie fungovanie regiónov.

Výzva z Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) je určená pre vyššie územné celky, pričom informačné stretnutie k nej je vo štvrtok na pôde BBSK.

Ako vo štvrtok na tlačovej besede v Banskej Bystrici informoval banskobystrický župan Ján Lunter, kraj sa určite zapojí do tejto výzvy s vlastným projektom a bude žiadať financie na zmodernizovanie a zefektívnenie fungovania Úradu BBSK a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku.

Nelegálne zamestnávanie za bývalého vedenia

Banskobystrický samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy nemohol čerpať eurofondy pre nelegálne zamestnávanie za bývalého vedenia kraja.

Sme v neľahkej situácii, keďže iné kraje mohli financie na cesty alebo školy čerpať už posledných päť rokov a my máme v tomto programovacom období posledný rok. Niektoré výzvy z minulosti už majú vyčerpané zdroje, niektoré ako táto majú kratšie obdobie na prípravu projektu a implementáciu. Určite urobíme maximum, aby sme vyčerpali maximálnu možnú sumu určenú pre náš kraj,“ povedal banskobystrický župan.

Kraju by pomohlo, keby po tejto úprave v Systéme riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov boli aktualizované aj podmienky čerpania v starších výzvach. Napríklad pri programe IROP, z ktorého sa kraj snaží získať financie na tri veľké cestné projekty, je dnes žiadateľom Banskobystrická regionálna správa ciest, čo zvyšuje povinné spolufinancovanie,“ uviedol riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý s tým, že keby mohla byť žiadateľom krajská samospráva, ušetril by kraj jeden milión eur na ďalšie rekonštrukcie.

Implementácia princípov smart riešení

Medzi kľúčové aktivity, ktoré budú podporené vo výzve Inteligentný a lepší samosprávny kraj vyhlásenej v stredu 15. mája Ministerstvom vnútra SR (MV SR), patrí predovšetkým implementácia princípov smart riešení v regiónoch. Zahŕňa v sebe opatrenia, zamerané na tvorbu analýz, a hodnotenie dosahu zavádzania politík.

Hlavným cieľom aktivít podporovaných v rámci výzvy je predovšetkým vytvorenie architektúry technologických a sociálnych inovácií na mieru daného regiónu a príprava projektov zameraných na vybudovanie regionálnych centier pre potreby koordinácie smart politiky v regióne,“ informovala generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV SR Adela Danišková.

Zavedenie systémov riadenia kvality

Výzva má tiež smerovať k zavedeniu systémov riadenia kvality, podpore vzdelávania zamestnancov v oblasti legislatívy i možnosti oboznámiť sa pozitívnymi príkladmi z praxe.

Banskobystrický samosprávny kraj momentálne nemá zavedený systém riadenia kvality, preto sa v rámci výzvy budeme uchádzať o prostriedky na zavedenia modelu riadenia kvality. Určite by sme tiež chceli získať financie na vytvorenie pracovných pozícií zameraných na analytické činnosti, čím kraj ušetrí vlastné peniaze, ktoré by do odborníkov investoval,“ dodal Hollý.

Európsky sociálny fond prostredníctvom OP EVS podporí túto výzvu v hodnote takmer 23 miliónov eur, pričom maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 2,5 milióna eur. V prípade splnenia ďalších podmienok určených vo výzve môže byť výška príspevku 3,5 milióna eur.

Ide o prípad posilnenia administratívnych kapacít koordinujúcich transformáciu regiónu horná Nitra alebo dobiehajúcich regiónov.

Viac k témam: BBSK Banskobystrický samosprávny kraj, ESF Európsky sociálny fond, eurofondy, ministerstvo vnútra SR
Zdroj: Webnoviny.sk – Banskobystrický kraj už opäť môže čerpať eurofondy, ale má na to posledný rok © SITA Všetky práva vyhradené.