gtag('config', 'UA-130501671-1');

BRATISLAVA 24. mája (WebNoviny.sk) – Výročie spoločnosti sa dá osláviť mnohými spôsobmi. Napríklad aj tak, že všetci zamestnanci vymenia jeden deň v práci za aktívnu pomoc pacientom. 

Aj tento rok si zamestnanci farmaceutickej spoločnosti Novartis dobrovoľníckymi aktivitami  pripomenú 23. výročie založenie spoločnosti. Narodeniny oslávia v piatok 31. mája 2019 dobrovoľníctvom v spolupráci s pacientskymi a neziskovými organizáciami. Tento rok zamestnanci počas Dňa spolupatričnosti pomôžu skrášliť priestory, kde pacienti trávia najviac času. Budú upratovať, skrášľovať a vytvárať nové pacientske zóny vo vnútorných priestoroch, ako aj v záhradách nemocníc, oddelení zdravotníckych zariadení, či sídiel pacientskych organizácií v Bratislave, v Košiciach a v Piešťanoch.

Pätnásty ročník Dňa spolupatričnosti sa bude niesť v duchu zútulnenia a revitalizácie interiérových a exteriérových priestorov vo vybraných ústavoch, upratovania sídiel pacientskych organizácií, či zveľaďovania oddychových zón nemocníc. Ako je zvykom, aktivitám pri príležitosti Dňa spolupatričnosti predchádzal prieskum medzi jednotlivými pacientskymi organizáciami a nemocnicami, s čím by potrebovali pomôcť a akým spôsobom by zamestnanci spoločnosti mohli svojimi aktivitami prispieť k spríjemneniu ich života a činnosti.

Do projektu sa zapojilo viacero pacientskych a neziskových organizácií ako napríklad Liga proti reumatizmu SR, Slovenský zväz sclerosis multiplex, Združenie sclerosis multiplex Nádej, OZ Amazonky, OZ Migréna je choroba, Únia pre zdravšie srdce, Hlas nášho srdca, Združenie pacientov s hematologickými malignitami, OZ Dar života, Svetielko pomoci a Únia nevidiacich a slabozrakých v SR. Okrem pacientskych organizácií sa do plánovaných aktivít zapojí aj niekoľko zdravotníckych zariadení, a to konkrétne Národný onkologický ústav v Bratislave, Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach, Národných ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch, Neurologická klinika Lekárskej fakulty UK a UN v Bratislave.

„Naši zamestnanci sa na Deň spolupatričnosti vždy veľmi tešia. Ľudia, ktorí zvyčajne pracujú mentálne v kancelárii a v teréne, v jeden deň v roku rýľujú, skladajú, sadia, upratujú, čistia okná, alebo pripravujú prekvapenia pre pacientov. Je zaujímavé a potešujúce vidieť naživo reakcie ľudí, pre ktorých to všetko robíme.  Novartis ako organizátor Dňa spolupatričnosti v spolupráci s pacientskymi a neziskovými organizáciami pomáha vytvárať o niečo krajšie prostredie pre pacientov  a sme nápomocní tam, kde je to naozaj potrebné,“ uviedla Katarína Žiaková, Patient Advocacy Manager, Novartis Slovakia s.r.o.

Zamestnanci spoločnosti Novartis okrem dobrovoľníckych aktivít tohtoročného Dňa spolupatričnosti pripravujú tiež zbierku pre malých aj veľkých pacientov.  Radi by ich potešili knižkami, časopismi, hračkami, ale aj spoločenskými hrami pre deti, ktoré môžu byť užitočné nielen pri ich čakaní na vyšetrenia, ale aj pri oddychu a zvládnutí boja s chorobou.

O Dni spolupatričnosti

Deň spolupatričnosti alebo Community Partnership Day sa každoročne koná vo všetkých pobočkách spoločnosti Novartis už od roku 1996. Za posledné roky sa do netradičnej oslavy narodenín zapojilo viac ako 20 000 zamestnancov z 52 krajín. Od roku 2005 sa ku Dňu spolupatričnosti pripájajú aj zamestnanci na Slovensku.

Ako pomáhame?

Deň spolupatričnosti 31. mája 2019

V spolupráci s OZ Amazonky a so Združením pacientov s hematologickými malignitami budeme v Národnom onkologickom ústave v Bratislave zveľaďovať zadnú časť areálu, kde budú môcť pacienti a ich návštevy relaxovať. V záhrade odstránime staré kríky, haluze, ako aj drobný stavebný neporiadok. V rámci novej oddychovej zóny vysadíme kvitnúce stromy, kríky a kvety, okrem toho skrášlime aj okolie vtáčími búdkami a lavičkami.

Tak ako minulý rok, aj tentoraz budeme v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb zveľaďovať a skrášľovať interiér. Tentokrát na oddelení kardiochirurgie a na oddelení všeobecnej kardiológie v spolupráci s OZ Hlas nášho srdca, OZ Dar života a Úniou pre zdravšie srdce. V novom pacientskom kútiku si hospitalizovaní pacienti budú môcť oddýchnuť pri čítaní kníh a hraní hier, ktoré sa vyzbierajú počas zamestnaneckej zbierky.

Na II. Neurologickej klinike na Kramároch dobrovoľníci z radov zamestnancov spoločnosti a členov pacientskej organizácie vytvoria komfortnejšie priestory pre pacientov, ktorí čakajú na vyšetrenia. Nové sedenie s časopismi a knižkami sa nezaobíde bez dôkladného vyupratovania priestorov, umývania okien a celkových úprav priestorov.

Aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pripravuje revitalizáciu viacúčelových priestorov. Vďaka dobrovoľníkom Dňa spolupatričnosti budú mať čistý, vymaľovaný priestor, ktorý bude slúžiť klientom, členom a zamestnancom na relaxáciu a oddych.

V piešťanskom Národnom ústave reumatických chorôb budú zamestnanci spolu s predstaviteľmi

OZ Ligy proti reumatizmu SR venovať pozornosť zveľadeniu detského kútika, o ktorý sa starali aj v minulosti a úprave priestorov pacientskej organizácie. V detskom kútiku pribudnú nielen nové hračky a knižky, ale aj nový nábytok. Detskí pacienti sa tu budú môcť pohodlne hrávať počas čakania na vyšetrenia, ako aj počas svojho pobytu v nemocnici. Vysadením trvaliek i letničiek skrášlime vonkajší priestor pred vstupom, a na stromy, ktoré sú za oknami detského kútika, umiestnime vtáčie búdky a kŕmidlá, aby prilákali drobných operencov.

Východoslovenský onkologický ústav Košice sa aj vďaka OZ Amazonky bude tešiť z novozútulnených vnútorných priestorov pre pacientov po ambulantnej chemoterapii. Okrem väčšieho pohodlia by sme chceli pacientov povzbudiť v boji v spolupráci s OZ Amazonky, ktoré pre nich pripravili motivačné citáty, ktorými ozdobíme steny čakárne. Nezabúdame ani na pacientov, ktorí majú možnosť stráviť nejaký čas v spoločnosti svojich rodinných príslušníkov mimo oddelenia, na ktorom sú hospitalizovaní.

Skrášlenie a revitalizácia preto čaká aj záhradu VOÚ. Pred nemocnicou, podobne ako minulý rok, vysadíme voňavé záhony kvetín a kríkov. Na stromy zavesíme vtáčie búdky a kŕmidlá, ktoré prilákajú drobných spevavcov a vytvoria oázu pokoja nielen pre pacientov, ale aj všetkých návštevníkov nemocnice.

Nezisková organizácia Svetielko pomoci bezplatne pomáha rodinám s onkologicky chorým dieťaťom v Košickom aj Prešovskom kraji. Novartis zareagoval na verejnú prosbu o pomoc. Organizácii pomôžeme  s revitalizovaním zanedbanej záhrady. Deťom do zariadenia účastníci Dňa spolupatričnosti prinesú stolové hry, hračky aj rozprávkové knižky, aby aspoň na chvíľu zabudli na ťažké chvíle a prežívali spoločné chvíle s rodičmi tak, ako ich rovesníci.

O spoločnosti Novartis

Spoločnosť Novartis sa dlhoročne zameriava na inovatívne riešenia doposiaľ nevyriešených problémov medicíny a zabezpečenie dostupnosti liečby pre pacientov, ktorí ju potrebujú. Aj vďaka neustálemu úsiliu prinášať pacientom stále nové možnosti účinnej liečby sa spoločnosť Novartis stala jednou z celosvetovo najúspešnejších farmaceutických firiem v tejto oblasti.

Viac informácií na: www.novartis.sk

Inzercia

Viac k témam: Deň spolupatričnosti, Novartis
Zdroj: Webnoviny.sk – Deň spolupatričnosti – najväčšia oslava narodenín na svete © SITA Všetky práva vyhradené.