gtag('config', 'UA-130501671-1');

BRATISLAVA 30. mája (WebNoviny.sk) – Poslanci bratislavského magistrátu vo štvrtok jednomyseľne schválili prenájom pozemkov v tesnej blízkosti budovy veľvyslanectva Spojených štátov amerických (USA), ktoré sú označované ako bezpečnostná zóna.

Prenájom je na dobu určitú, na šesť rokov, a ročné nájomné je 481 070 eur, z toho 25 percent získa mestská časť Staré Mesto a 75 percent mesto Bratislava.

Veľvyslanectvo bude oprávnené uplatniť si trojročnú opciu na obnovenie nájomnej zmluvy, avšak iba pod podmienkou, že minimálne dva mesiace pred skončením nájmu preukáže právoplatné stavebné povolenie na výstavbu novej budovy zastupiteľstva Spojených štátov amerických v Slovenskej republike.

Po teroristickom útoku vybudovali oplotenie

Zmluva na v zásade bezplatný nájom pozemku vypršala ešte v roku 2016. Viacerí poslanci počas diskusie ocenili riešenie dlhodobého problému prenájmu bezpečnostnej zóny, ktoré zdedilo súčasné vedenie mesta.

Chcem veľmi podporiť tento návrh, lebo strácame rok čo rok obrovské peniaze, kvôli propagande bývalého primátora, ktorý sa snažil vzbudiť protizápadné nálady. Jediné, čo sa dosiahlo, je strata pre Bratislavu asi 1,5 milióna eur,“ uviedol poslanec Ján Budaj.

Ambasáda USA mala mestské pozemky na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici prenajaté od roku 2005. Veľvyslanectvo ešte v roku 2002 prijalo bezpečnostné opatrenia v podobne oplotenia budovy v súvislosti s teroristickým útokmi v New Yorku z 11. septembra 2001. Od roku 2016 sa neustále diskutuje o odstránení oplotenia amerického veľvyslanectva v historickom centra mesta.

Opierajú sa aj o Viedenský dohovor

Existencia bezpečnostnej zóny pred americkou ambasádou sa opiera o Zmluvu o bezpečnostnej zóne medzi Spojenými štátmi americkými a Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto, o stanovisko Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Viedenský dohovor o diplomatických stykoch.

Slovenská republika, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, je ako prijímací štát povinná uľahčiť výkon funkcií diplomatickej misie a nesie v tomto zmysle aj medzinárodnoprávnu zodpovednosť.

Viedenský dohovor konštatuje, že „prijímajúci štát buď vysielajúcemu štátu uľahčí v súlade so svojimi zákonmi získať miestnosti potrebné pre misiu na svojom území, alebo mu pomôže obstarať umiestnenie misie iným spôsobom“.

Miestnosťami misie sa pritom podľa dohovoru rozumejú budovy alebo časti budov a k nim priľahlé pozemky, bez ohľadu na vlastníctvo, ak sa používajú pre účely misie, vrátane rezidencie šéfa misie.

Viac k témam: ambasáda USA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Spojené štáty americké
Zdroj: Webnoviny.sk – Americká ambasáda si zachová svoju bezpečnostnú zónu, bratislavský magistrát jej predĺžil prenájom © SITA Všetky práva vyhradené.