gtag('config', 'UA-130501671-1');

Doposiaľ platilo, že ak zdravotnícky materiál, resp. čo len jeden jej modul bol s prešlým dátumom spotreby, celá lekárnička sa považovala za neplatnú a vodičovi hrozila pokuta 50 eur. Podľa novely zákona o podrobnostiach prevádzky vozidiel v cestnej premávke bude lekárnička platná aj po exspirácii, ak zostanú jednotlivé moduly neporušené. K zmene má prísť v júli tohto roku.

Nové pravidlo zabráni zbytočnému plytvaniu. Väčšina predmetov v autolekárničke, ako napríklad obväzy, totiž vplyvom času nestráca svoje pôvodné vlastnosti. Preto je čas exspirácie irelevantný. Podmienkou však je, aby bol obsah neporušený, vizuálne v poriadku a nevykazoval známky znečistenia alebo iného znehodnotenia.

Vzhľad a zloženie autolekárničky  stanovuje zákon. Je súčasťou povinnej výbavy auta a jej absencia je dôvodom na pokutu rovnako ako chýbajúce lano či výstražný trojuholník. Skontrolujte si pred odchodom dátum jej obsah a stav.

Obsah autolekárničky  je rozdelený do 4 samostatne balených modulov podľa účelu použitia:

  • Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
  • Modul č. 2 – Malé rany, odreniny
  • Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny
  • Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

Ceny autolekárničiek sa pohybujú približne od 6 eur nahor. Napriek identickému zloženiu, býva ich cena a kvalita odlišná. V lacnejších lekárničkách možno prekvapia nekvalitné nožnice či náplasti so slabou priľňavosťou. Rozdiel môže byť i v kratšej dobe použitia zdravotného materiálu. Kvalitné lekárničky majú spravidla dlhšiu dobu použitia, aspoň 48 mesiacov.

Od roku 2012 je povinnosťou každého vodiča mať autolekárničku v nepremokavom prachuvzdornom obale. Ten musí byť odolný voči teplotným rozdielom v rozmedzí  -20 °C až +60 °C. Na lícnej strane obalu v jeho strede musí byť umiestený rovnoramenný biely kríž s určenou minimálnou veľkosťou. Musí byť slovne označená na čelnej strane obalu a aj na pribalenom letáku.  Nová vyhláška upúšťa od povinnosti obalu lekárničky oranžovej farby.

Vo vozidle musíte mať autolekárničku podľa predpisov krajiny, v ktorej je vaše vozidlo registrované.

Zdroj foto: Hartmann-Rico