gtag('config', 'UA-130501671-1');

21.8.2019 (Webnoviny.sk) – Vodičom z povolania odobratie vodičského oprávnenia pri daňovej exekúcii hroziť nemá. Ostatní budú môcť pri daňových podlžnostiach o „vodičák“ prísť.

Ministerstvo financií totiž upravilo znenie svojho návrhu daňového poriadku, ktorým sa tento nový druh daňovej exekúcie zavádza s tým, že nemôže byť uplatnený u neplatičov, ktorí sú profesionálnymi vodičmi.

Rezort tak reagoval aj na zásadné pripomienky, ktoré k pôvodnému návrhu dostal napríklad aj od Ministerstva spravodlivosti SR. O návrhu novely zákona o správe daní, teda daňového poriadku, bude vláda rokovať v stredu.

Opatrenie má mať preventívny charakter

To znamená, že ak ide o daňový subjekt, ktorý je napríklad vodičom autobusu, tomuto vodičský preukaz zadržaný nemôže byť, nakoľko je potrebný na výkon jeho povolania,“ uvádza v návrhu rezort financií.

Ak však ide o daňový subjekt, ktorý používa auto ako dopravný prostriedok na cestu do práce, exekúcia zadržaním vodičského preukazu sa bude môcť vykonať, pretože auto v tomto prípade nie je primárnou podmienkou na výkon jeho povolania.

Ministerstvo pritom tvrdí, že toto opatrenie má mať predovšetkým preventívny charakter. „Dane sú dôležitý fiškálny nástroj politiky štátu, aby však bolo možné zabezpečiť riadne plnenie všetkých jeho funkcií, je potrebné dôsledné vyžadovanie ich platenia a následné vymáhanie,“ odôvodňuje tento návrh rezort financií.

Návrh čelil kritike

Návrh nového druhu daňovej exekúcie zadržaním vodičského oprávnenia však čelil kritike už aj po jeho predstavení verejnosti. Iniciatíva Za lepšiu políciu napríklad upozorňovala, že odobratie vodičského preukazu je povahovo totožné s trestom zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý sa ukladá, ak páchateľ spáchal trestný čin v doprave, teda napríklad jazdil pod vplyvom alkoholu alebo drog. V prípade neplatenia daní však podľa iniciatívy neexistuje žiadna racionálna väzba medzi neplatením daní a vedením motorového vozidla.

Návrh novely daňového poriadku obsahuje aj ďalšie zmeny, ktoré sú podľa ministerstva financií zamerané najmä na zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov. Upravujú sa ustanovenia týkajúce sa plnej moci, odkladu či platenia dane v splátkach, zjednodušiť sa má registračné konanie a navrhuje sa tiež ustanoviť zánik daňových nedoplatkov.

Súčasťou novely daňového poriadku sú aj zmeny v zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Rezort financií napríklad navrhuje predĺžiť dobu na odoslanie údajov do systému e-kasa v prípade, ak je pokladnica v off-line režime, pridáva možnosť používania jednej e-kasa pokladnice používanej v združení a zmierňuje tiež podmienky pri dodatočnom evidovaní paragónov do pokladnice e-kasa.

Viac k témam: dane, vodičský preukaz
Zdroj: Webnoviny.sk – Zadržiavanie vodičákov pre neplatenie daní by sa profesionálnych vodičov týkať nemalo © SITA Všetky práva vyhradené.