gtag('config', 'UA-130501671-1');

3.12.2019 (Webnoviny.sk) –
aktualizované 3. decembra 15:55

Od pondelka do stredy pokračuje pred senátom Špecializovaného trestného súdu v bratislavskom Ústave na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody pojednávanie v kauze údajného falšovania miliónových zmeniek.

Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti čelia väzobne stíhaný podnikateľ Marian K. a bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol R.

Na programe sú výpovede svedkov, napríklad vdovy po advokátovi Ernestovi Valkovi alebo bývalého vysokého štátneho úradníka Ivana Beňačku. Vypovedať k autenticite zmeniek mali tiež súdni znalci, ale pre neúčasť obžalovaného Pavla R. ich súd nasledujúce pojednávacie dni nevykoná.

Pavol R. totiž trvá na tom, že na nich chce byť prítomný. Súdu pritom oznámil svoju hospitalizáciu na neurologickom oddelení nemocnice v bratislavskom Ružinove. Súhlas na konanie v neprítomnosti dal len v súvislosti s výsluchom svedkov obhajoby a listinným dokazovaním.

Zaujímavosťou je, že ani na jednom z pojednávaní doteraz neboli zároveň prítomní obaja obžalovaní, teda Marian K. a Pavol R. Vždy sa dostaví len jeden z nich, pričom druhý dá vždy žiadosť o konanie v jeho neprítomnosti.

Urážky a hrubý nátlak

Marian K. bol v pondelok na pojednávaní prítomný. Už spomínaný Pavol R. ešte v piatok písomne oznámil, že je hospitalizovaný na neurologickom oddelení.

Pavol R. sa ešte v polovici novembra ospravedlnil z vytýčených pojednávaní pre práceneschopnosť s tým, že nechce, aby súd pojednával v jeho neprítomnosti, keďže na výsluchu znalcov chce byť prítomný. Tentokrát však v liste súdu uviedol, že súhlasí, aby sa pojednávalo v jeho neprítomnosti, no dodal, že toto rozhodnutie robí pod nátlakom.

Odvolal sa pri tom na „urážky a hrubý nátlak“ zo strany prokurátora. Ten totiž v súvislosti s práceneschopnosťou Pavla R. hovoril o obštrukcii, pričom súd v novembri vyzval, aby zvážil jeho vzatie do väzby.

Zobraziť fotogalériu k článku:
Súd v kauze miliónových zmeniek (fotografie)

Senát špecializovaného trestného súdu však v pondelok skonštatoval, že vyjadrenie Pavla R. je možné vnímať ako súhlas s konaním v neprítomnosti na základe jeho vôle.

Výpoveď manažéra Klinkhammera

V pondelok na súde prečítali aj výpoveď manažéra CME Frederica Klinkhammera. Ten vo výpovedi pred policajným vyšetrovateľom skonštatoval, že o existencii zmeniek v období ich údajného vzniku nevedel.

Špecializovaný trestný súd o čítaní Klinkhammerovej výpovede rozhodol po tom, čo sa ho niekoľkokrát za účelom výpovede nepodarilo predvolať. Zdržuje sa totiž v rôznych štátoch, momentálne je podľa stanoviska poslaného súdu v Ázii.

Spoločnosť CME bola v minulosti akcionárom televízie Markíza, a to aj v čase, keď vrcholila takzvaná kauza Gamatex, teda ovládnutie televízie osobami okolo podnikateľa Mariana K.

V 90. rokoch pôsobil Klinkhammer ako zástupca CME v stredoeurópskom priestore. Vo výpovedi z prípravného konania z novembra 2018 uviedol, že o zmenkách sa dozvedel až začiatkom daného roku.

„Verte mi, že ak by takéto zmenky boli existovali, určite by som o nich vedel,“ povedal vo výpovedi s tým, že existenciu zmeniek v miliónovej hodnote by musel hlásiť aj orgánom v Spojených štátoch. „Nemohli existovať v čase, keď som bol vo vedení spoločnosti,“ zdôraznil.

Obhajcovia obžalovaných pôvodne trvali na priamom výsluchu Klinkhammera. Ide totiž podľa nich o dôležitého svedka a jeho výpoveď v prípravnom konaní považujú za nezákonnú, napríklad pre chyby v tlmočení. Súd sa však s takýmto názorom nestotožnil.

Marian K. reagoval, že ho prístup súdu mrzí, keďže na rozdiel od iných svedkov nezisťoval, prečo sa Klinkhammer nie je schopný dostaviť. Na svedka mal podľa vlastných slov veľa otázok, keďže vo výpovedi vraj uviedol klamstvá. „On sa vôbec v tejto problematike neorientuje a kto ho naučil výpoveď, ho ju naučil slabo,“ uviedol.

Čítanie listinných dôkazov

Okrem čítania svedeckej výpovede Klinkhammera bolo pondelňajšie pojednávanie zamerané na čítanie listinných dôkazov navrhnutých obhajobou. Čítali sa tak rôzne notárske zápisnice, zápisnice z valných zhromaždení súkromných spoločností, dokumenty zo zasadnutí Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie alebo rozsudky súdov týkajúce sa vysielacích licencií.

Obhajoba sa danými listinami snaží dokázať svoju verziu, podľa ktorej malo vystavenie zmeniek v roku 2000 riešiť situáciu, pri ktorej hrozila televízii Markíza strata vysielacej licencie. Prokurátor a zástupcovia Markízy však obhajcov kritizovali s tým, že väčšina listín nemá s problematikou zmeniek nič spoločné.

Predseda senátu Špecializovaného trestného súdu však skonštatoval, že každá z procesných strán má právo čítať to, čo považuje za dôležité.

Vargová vypovedať nebude

Bývalý novinár Pavol Varga uviedol, že v roku 2000 pôsobil po dobu piatich až ôsmich týždňov ako konateľ spoločnosti Gamatex. Mal v nej zastupovať záujmy podnikateľov Mariána Kolníka a Vincenta Hegeduša. Tí chceli podľa neho spoločnosť kúpiť, keďže bola držiteľom vysielacej licencie TV Markíza.

Vargovou úlohou bolo tiež podľa jeho slov zabezpečiť investora schopného financovať kúpu spoločnosti, keďže jej cena sa podľa neho pohybovala na úrovni 350 miliónov vtedajších korún. Za týmto účelom aj vycestoval na rokovania do severských štátov. „Ako odmena mi malo byť zadosťučinenie, konkrétne oprava deformácií v oblasti médií,“ uviedol a dodal, že média boli deformované v priebehu vlády Vladimíra Mečiara.

Nakoniec Varga však podľa vlastných slov Kolníkovi a Hegedušovi oznámil, že vo veci sa nebude angažovať. „Hrala sa tam dvojitá hra,“ povedal a doplnil, že spomenutí vyjednávali s viacerými záujmovými skupinami. Následne sa o záležitosť už nezaujímal. O zmenkách, ktoré sú predmetom súdneho konania, sa dozvedal až z médií.

Obžalovaný Marian K. Vargovu výpoveď komentoval slovami, že dokazuje existenciu viacerých záujemcov o kúpu Gamatexu v roku 2000, ktorí boli za ňu ochotní zaplatiť finančné sumy vyššie ako 80 miliónov korún. Teda viac, ako jemu vyplatil Pavol R.

Pred súdom mala v tejto veci vypovedať aj Katarína Vargová, procesné strany sa však zhodli, že výpoveď jej manžela bola dostatočne obsiahla a jej samotnej sa záležitosť týkala len okrajovo, preto výsluch nie je nutný.

Licencia Markízy nebola ohrozená

Svedok Ivan Beňačka uviedol, že licencia televízie Markíza v období roku 2000 nebola ohrozená. Podnikateľ a bývalý predstaviteľ ministerstva privatizácie na pojednávaní priznal známosti s Pavlom R., jeho obchodnou partnerkou Sylviou Volzovou ako aj s právnikom Ernestom Valkom.

Napriek tomu, že Beňačka bol predvolaný ako svedok obhajoby, na otázky obžalovaného Mariana K. alebo jeho advokáta prevažne odpovedal „neviem“, „nepamätám si“, „neviem, ako to súvisí so zmenkami“, prípadne „môj právny zástupca mi odporučil neodpovedať“.

Na otázky prokurátora svedok odpovedal obšírnejšie. Vyjadril sa napríklad, že keď Volzová predávala svoj obchodný podiel v Markíze v roku 2000, záujem oň prejavilo veľa subjektov. Hodnota podielu sa vtedy podľa neho pohybovala na úrovni 50 až 120 miliónov korún. „Pokiaľ by bola taká skutočnosť, ľudia by do toho nešli,“ odpovedal na otázku o prípadnom ohrození licencie Markízy.

Ohrozenie licencie pritom ako hlavný dôvod urovnania vzájomného sporu prostredníctvom vystavenia zmeniek spomína práve dvojica obžalovaných Marian K. a Pavol R. Beňačka doplnil, že o existencii predmetných zmeniek sa dozvedel až z médií.

Obžalovaný Marian K. sa svedka pýtal aj na to, či od neho niekedy pýtal päť miliónov korún v mene bývalého predsedu vlády Vladimíra Mečiara. Beňačka bol totiž v záležitosti týkajúcej sa nátlaku na viacerých podnikateľov stíhaný, na dnešnom súde však na otázku neodpovedal. Marian K. tiež pripomenul, že Beňačka uzavrel s Volzovou zmluvu o odkúpení jej obchodného podielu v Markíze za 50 miliónov švajčiarskych frankov (približne 1,6 miliardy slovenských korún). Napokon však čiastku nezaplatil a podiel nezískal.

Obhajoba momentálne pokračuje v čítaní listinných dôkazov. Pojednávanie v kauze je vytýčené aj na stredu 4. decembra, vypovedať by mala vdova po právnikovi Ernestovi Valkovi Oľga.

Séria občianskoprávnych pojednávaní

Trestnému procesu predchádzala séria občianskoprávnych pojednávaní, v rámci ktorých Marian K. požadoval vyplatenie zmeniek údajne vystavených v roku 2000.

Žalovaným v prvom rade bol Pavol R. Keďže ten uviedol, že na vyplatenie nemá potrebné finančné prostriedky, zaplatiť by ich musela spoločnosť Markíza – Slovakia ako žalovaný v druhom rade.

Markíza dlhodobo spochybňuje pravosť zmeniek a najmä tvrdenie, že boli podpísané v roku 2000. Taktiež argumentovala, že Pavol R. pri predaji svojho vlastníckeho podielu v spoločnosti kupujúcim zatajil podpis zmeniek a tie neboli registrované v účtovných dokladoch.

Takisto podľa Markízy neevidovali vlastníctvo zmeniek ani spoločnosti Mariana K., ktoré ich údajne vlastnili, konkrétne Inkasný servis a neskôr Správa a inkaso zmeniek.

Predložené znalecké posudky

Markíza sa tiež odvoláva na znalecký posudok vypracovaný Národnou kriminálnou agentúrou, ktorý spochybňuje, že zmenky boli podpísané v roku 2000. Ešte v občianskoprávnom konaní spoločnosť navrhovala skúmanie zmeniek zahraničným expertom, súd to však zamietol a v prípade jednej zo zmeniek v hodnote viac ako osem miliónov eur dal za pravdu žalobcovi.

Markíza sa však odvolala. Znalecké posudky v tomto prípade predložili aj Marian K. a Pavol R., pravosť zmeniek však podľa Markízy nepreukázali. Spoločnosť takisto pripomína, že podľa Mariana K. a Pavla R. navrhol situáciu okolo kúpy Gamatexu riešiť prostredníctvom zmeniek dnes už nebohý právnik Ernest Valko, ktorý vystupoval ako právny poradca Gamatexu.

Valko by sa v roku 2000 poradenstvom pre Gamatex dostal do zjavného konfliktu záujmov, keďže bol podpredsedom Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktorá rozhodovala o licencii v prípade daného sporu,“ konštatuje Markíza.

Zmenky vraj boli súčasťou urovnania sporu

Pavol R. trvá na svojej verzii, že zmenky boli súčasťou urovnania kauzy Gamatex. Pokiaľ by ich ako vtedajší riaditeľ televízie nevystavil, mohlo to podľa neho ohroziť existenciu Markízy, a hrozila by jej strata licencie. Viacerí bývalí predstavitelia Markízy však pred súdom popreli, že by o existencii zmeniek vedeli.

Pavol R. to vysvetľuje tým, že zmenky neuviedol v účtovníctve, keďže bolo podľa neho vinou jeho vtedajšej spoločníčky Sylvie Volzovej v zlom stave. Volzovú pritom viní aj z uznania neexistujúceho dlhu, pre ktorý sa podľa neho televízia dostala do dražby.

O zmenkách tiež Pavol R. nepovedal novým majiteľom Markízy, ktorým predal svoj vlastnícky podiel. Dôvodom podľa neho bolo, že si myslel, že dlh bude môcť uhradiť sám.

Pavol R. stojí pred súdom aj v inej trestnej veci, čelí obžalobe z objednávky vraždy jeho bývalej spoločníčky Volzovej. Marian K. je tiež obvinený v ďalších kauzách. V prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky už bola podaná na súd obžaloba.

Viac k témam: Súd zmenky Markízy (M. Kočner P. Rusko), súdy
Zdroj: Webnoviny.sk – Súd v kauze zmenky: Vypovedal Varga, ktorý krátko pôsobil v Gamatexe a aj Beňačka © SITA Všetky práva vyhradené.