gtag('config', 'UA-130501671-1');

27.8.2019 (Webnoviny.sk) – Riešenia pre rozvoj elektroenergetickej infraštruktúry, efektívny manažment s energiami, ale aj spolupráca pri rozvoji elektromobility a využívaní alternatívnych druhov dopravy na území Prešovského samosprávneho kraja (PSK) má byť predmetom spolupráce prešovskej župy s Východoslovenskou distribučnou, a.s. (VSD).

Energeticky efektívne riešenia

Memorandum o vzájomnej spolupráci podpísali na Úrade PSK predstavitelia oboch inštitúcií. Dohodli sa v nej aj na vytvorení spoločnej pracovnej skupiny, ktorá bude prinášať riešenia pre investičné zámery a projekty realizované v regióne.

Ako agentúru SITA informovala Andrea Forbergerová z komunikačného oddelenia VSD, v prospech fungovania vyššieho územného celku by mali prispieť aj energeticky efektívne riešenia, dátové analýzy spotreby a šetrenia s energiami, ako aj pilotné projekty na využívanie nových inteligentných technológií.

„Sme pripravení aktívne sa angažovať pri skúšaní a využívaní energií novým smerom, aký predikujú aj svetové trendy. Už dnes je realitou, že elektrina má v domácnostiach, verejnej správe či v podnikateľskom sektore multispektrálne využitie. Dávno to nie je len o svietení či vykurovaní. Dnes sa na elektrinu jazdí, je základom všetkých inteligentných riešení pre domáce aj podnikateľské využitie,“ zdôraznil predseda predstavenstva VSD Radoslav Haluška.

Zohľadnia aj kultúrne hodnoty

Ako pripomenul, využíva sa napríklad aj na ochranu osôb a majetku, riadenie parkovania vo veľkomestách a inteligentné elektromery poskytujú nové možnosti nakladania a riadenia spotreby a účelnosti využitia elektriny.

Predseda PSK Milan Majerský na spolupráci ocenil, že pri investíciách v kraji chce VSD zohľadňovať aj historické, kultúrne a prírodné hodnoty kraja.

Preto považuje spoluprácu za prínosnú „PSK prevádzkuje 496 budov a 216 areálov, kde potrebujeme efektívne manažovať energetickú spotrebu. Podporujeme využívanie elektromobility cez budovanie systému integrovanej dopravy, realizujeme a pripravujeme množstvo investičných akcií, ako sú rekonštrukcie existujúcich budov a výstavba nových objektov. V tomto procese potrebujeme vytvárať efektívne a časovo nenáročné riešenia,“ uviedol Majerský.

Viac k témam: elektrická energia, elektromobilita, VSD Východoslovenská distribučná
Zdroj: Webnoviny.sk – Prešovský kraj chce rozvíjať elektromobilitu a aj efektívny manažment s energiami © SITA Všetky práva vyhradené.