gtag('config', 'UA-130501671-1');

28.8.2019 (Webnoviny.sk) – O politiku na celoštátnej úrovni sa zaujíma 54 percent tínedžerov. Lokálne politické dianie zaujíma 41 percent a zahraničná politika 36 percent opýtaných.

Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO), ktorý preň uskutočnila agentúra FOCUS v júni na vzorke 402 mladých ľudí vo veku od 15 do 19 rokov.

Gymnazisti a bakalári

O všetky tri úrovne politiky sa viac zaujímajú študenti gymnázií a bakalárskeho štúdia oproti študentom na odborných, respektíve základných školách. Agentúru SITA o tom informoval manažér pre publicitu a monitorovanie IVO Ján Bartoš.

„Zistenie o pomerne vysokom záujme tínedžerov o politiku uzemňujú odpovede na otázku, ako často sa o politike zhovárajú v rôznych prostrediach,“ píše sa vo výsledkoch prieskumu.

S príbuznými v rodine diskutuje o politike veľmi alebo dosť často iba 27 percent opýtaných, s priateľmi a známymi 26 percent, so spolužiakmi a v škole len 24 percent.

Do diskusií o politike sa väčšmi zapájajú starší tínedžeri, ako aj študenti gymnázií a bakalárskeho štúdia.

Najlepší možný systém

Z prieskumu ďalej vyplýva, že až 78 percent tínedžerov si myslí, že demokracia je najlepší možný politický systém.

„Až 91 percent tínedžerov si myslí, že vláda by mala pri svojom rozhodovaní rešpektovať aj názor opozície a občianskej spoločnosti a až 86 percent súhlasí s tým, že v demokracii treba rešpektovať aj práva menšín. Naopak silne zastúpený bol nesúhlas s názorom, že nezáleží na tom, či je vláda demokratická alebo nedemokratická (75 percent), čo naznačuje, že demokracia je pre tínedžerov nielen normatívny ideál, ale je žiadaná aj pri praktickom výkone exekutívy. Viac ako dvojtretinovú podporu (69 percent) mal ďalej názor, že politické strany, ktoré si želajú zvrhnutie demokracie, by mali byť zakázané,“ približujú výsledky prieskumu.

Viac k témam: IVO Inštitút pre verejné otázky, prieskum
Zdroj: Webnoviny.sk – Záujem tínedžerov o politiku je podľa prieskumu pomerne vysoký, menej však o nej diskutujú © SITA Všetky práva vyhradené.