gtag('config', 'UA-130501671-1');

1.9.2019 (Webnoviny.sk) – Ústava SR je v súčasnosti postačujúcim dokumentom. Viac ako jeho novelizácia je nutné sa ním riadiť, predovšetkým zo strany ústavných orgánov a činiteľov. Pre agentúru SITA to uviedli odborníci na ústavné právo Peter Kubina a šéf Katedry ústavného práva Právnickej fakulty UK Marián Giba.

Kubina si podľa vlastných slov vie predstaviť v základnom právnom rámci Slovenskej republiky zmeny. Podľa jeho slov by sa nimi mal sťažiť postup pri ústavných zmenách, či vyjasniť niektoré formulácie. Giba by zásadne text ústavy nemenil, podľa jeho slov je postačujúci. Za sťaženie postupu ústavných zmien sa Giba prihovára dlhodobo.

Zmeny bez odbornej diskusie sú nedôstojné

Domnievam sa, že Ústava SR by sa mala viac dodržiavať. Ako príklad môžem uviesť voľbu kandidátov na post ústavných sudcov, ktorá trvá až príliš dlho. Ak hovoríme o zmenách, viem si predstaviť, že by mali splniť dva základné ciele. Prvým je spresnenie niektorých článkov, napríklad menovacie právomoci prezidenta SR, v ktorých príliš nepomohol svojím výkladom ani Ústavný súd SR. Druhým cieľom by bolo sťaženie postupu pri novelizácii ústavy, teda aby povedzme pred voľbami nebolo možné takýmito zásahmi viesť kampaň, pretože takéto zmeny ústavy bez dôkladnej odbornej diskusie považujem za nedôstojné,“ povedal Kubina.

Na otázku, ako si predstavuje Kubina mechanizmy, ktoré by boli nutné na schválenie novelizácie ústavy, odpovedal, že z jeho pohľadu existujú tri základné možnosti.

Viem si predstaviť, že novelu ústavy by museli odobriť poslanci Národnej rady SR v dvoch po sebe idúcich volebných obdobiach, čo by zvýšilo legitimitu takýchto zmien. Tiež prichádza do úvahy rozdelenie parlamentu na dve komory, aby skrátka nemohla jedna politická reprezentácia rozhodovať samostatne. V poslednom rade by sa dala zakotviť podmienka ratifikačného referenda, teda, že by sa ku každej zmene museli kladne vyjadriť občania, inak by nenadobudla účinnosť,“ odpovedal odborník.

Ústava umožňuje dobré fungovanie štátu

Obdobný názor zastáva aj Marián Giba, ktorý by však dokument zásadne nemenil. Podľa jeho slov je totiž skôr potrebná vôľa základný právny rámec dodržiavať.

Myslím si, že Ústava SR v súčasnom znení umožňuje dobré fungovanie štátu, základných práv aj demokratického usporiadania. Zároveň platí, že nestačí iba ústavný text, pretože všetko je o tom, ako sa k veci postavíme. Áno, samozrejme, mnohé sa dá vylepšiť, ale tam, kde je vôľa rešpektovať podstatu veci, nie je potrebné viac konkretizovať samotný text. Naopak, ak dobrej vôle niet, ani ten najlepší text nám nepomôže,“ uviedol Giba.

Slovensko si v nedeľu pripomína štátnym sviatkom 27. výročie vzniku Ústavy SR, keď ju prvého septembra 1992 schválilo 114 vtedajších poslancov.

Viac k témam: Deň Ústavy, Ústava SR
Zdroj: Webnoviny.sk – Odborníci by slovenskú ústavu zásadne nemenili, dôležité je jej dodržiavanie © SITA Všetky práva vyhradené.