gtag('config', 'UA-130501671-1');

20.2.2024 (SITA.sk) – Riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru vyhovel protestu námestníka generálneho prokurátora, ktorým bol napadnutý jeho príkaz v súvislosti s vydávaním Potvrdení o zotrvaní štátneho príslušníka tretej krajiny na území SR. Ako informovala hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová, dôvodom podaného protestu bol rozpor s ustanoveniami správneho poriadku a zákona o pobyte cudzincov.

„Rozpornosť namietaného príkazu spočívala podľa prokurátora v tom, že ukladala vydať potvrdenie o zotrvaní na území SR aj tým osobám z tretích krajín, ktorých totožnosť nebolo možné zistiť, a teda u ktorých nebolo možné zistiť splnenie zákonných formálnych podmienok na vydanie potvrdenia,“ vysvetlila Drobová. Ako ďalej uviedla, cudzinecká polícia prijme v tejto súvislosti nový príkaz tak, aby bol v súlade so zákonom.

Generálna prokuratúra SR rovnako poukazuje na to, že v zmysle novely zákona o pobyte cudzincov, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, sa navrhuje nemožnosť vydania Potvrdenia o zotrvaní štátneho príslušníka tretej krajiny na území SR tej osobe, u ktorej nie je možné hodnoverne zistiť jej totožnosť, čo je v plnom rozsahu v súlade s podaným protestom námestníka generálneho prokurátora,“ doplnila Drobová.

Viac k témam: Cudzinci, hovorkyňa generálnej prokuratúry SR, námestník generálneho prokurátora, ovela zákona o pobyte cudzincov, pobyt, Polícia, Riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície
Zdroj: SITA.sk – Potvrdenie o zotrvaní na území SR sa nemá vydávať cudzincom s neznámou totožnosťou © SITA Všetky práva vyhradené.