gtag('config', 'UA-130501671-1');

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) – Slovensko by nemalo míňať verejné zdroje na drahé lieky, pokiaľ má k dispozícii rovnako účinné a bezpečné alternatívy. Uviedla to v tlačovej správe asociácia generických výrobcov GENAS.

„Na to, aby generický priemysel prispieval k úsporám a efektívnemu vynakladaniu verejných zdrojov, potrebujeme zabezpečiť predvídateľné podmienky pre skorý vstup a používanie generík a biologicky podobných (biosimilárnych) liekov, zvýšiť hospodársku súťaž a vytvoriť rozumné systémové opatrenia,“ píše asociácia vo svojom stanovisku. Ušetrené peniaze by sa potom podľa asociácie mohli investovať do inovatívnych liekov, ktoré ešte nemajú alternatívu.

Generické a biologicky podobné lieky podľa asociácie predstavujú bezpečnú, dostupnú a efektívnu liečbu pre chronicky chorých pacientov, šetriac pritom zdroje verejného zdravotníctva.

Aktívna podpora súťaže na liekovom trhu

„V priebehu posledných desiatich rokov generické lieky zvýšili prístup k liekom v rámci Európy o viac ako 100 % v siedmich kľúčových terapeutických oblastiach bez zvýšenia celkových nákladov na liečbu,“ uviedla predsedníčka asociácie GENAS Terézia Szádocka.

Jedným z riešení, ktoré môže prispieť k udržaniu nášho systému zdravotnej starostlivosti, je podľa GENAS aktívna podpora súťaže na liekovom trhu, ktorej výrazne pomáha používanie generických a biologicky podobných liekov.

„Stále však na Slovensku vynakladáme veľa prostriedkov na lieky, za ktoré existujú rovnocenné náhrady, ktoré významne znižujú výdavky na zdravotnú starostlivosť bez znižovania jej kvality,“ píše asociácia. Jedným z dôvodov je nedostatočná funkcia systému úhrad liekov z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, umožňujúceho rozdiely v úhradách originálnych a generických liečiv.

Neisté podnikateľské prostredie pre výrobcov a neustále nesystémové zmeny v úhradách a kategorizácii vytvárajú nepredvídateľné podmienky, ktoré obmedzujú plánovanie pre výrobcov, a tým pádom znemožňujú schopnosti vyjednávania lepších cien.

„Generické a biosimilárne lieky môžu priniesť očakávaný benefit pre systém, len ak je vytvorená zdravá konkurencia medzi výrobcami a sú vytvorené optimálne podmienky na trhu,“ konštatoval farmakoekonóm Branislav Obšitník.

Zaostávame za vyspelejšími štátmi Európskej únie

Najväčší potenciál úspor je podľa asociácie pri používaní biosimilárnych liekov. „V porovnaní s minulosťou prichádza v EÚ k podstatne rýchlejšiemu prieniku nových biologicky podobných liekov na trhy. Najvýraznejšie sa to ukazuje pri molekulách rituximab, trastuzumab a adalimumab, ktoré patria vo svete aj na Slovensku medzi lieky s najväčším obratom,“ uviedol riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO Peter Goliaš.

Rýchly prienik liekov s uvedenými molekulami je sprevádzaný prudkým poklesom cien, čo umožňuje dosahovať výrazné finančné úspory, ako aj rozšírenie liečby na širší okruh pacientov.

„Slovensko pri výdavkovo najväčších molekulách zatiaľ v prieniku biosimilárnych liekov zaostáva za mnohými vyspelejšími štátmi EÚ, čo možno považovať za nevyužitú príležitosť. Vývoj v týchto krajinách by mohol inšpirovať slovenských regulátorov aj zdravotné poisťovne k otvorenejšiemu prístupu pri cenotvorbe a zavádzaní súťaže medzi referenčnými a biosimilárnymi liekmi,“ dodal Goliaš.

GENAS – asociácia generických výrobcov združuje výrobcov a dodávateľov generických a biologicky podobných liekov pôsobiacich na Slovensku. Asociácia vznikla v roku 2000 a združuje 16 farmaceutických spoločností (Zentiva, Teva, Krka, Sandoz, Mylan, Egis, Stada, Fresenius-Kabi, Medochemie, Glenmark, Adamed, Cande, Desitin, Hikma, Vitabalans a Vipharm).

Viac k témam: biosimilárne lieky, lieky
Zdroj: Webnoviny.sk – Verejné zdroje by sa nemali míňať na drahé lieky, pokiaľ sú k dispozícii bezpečné alternatívy © SITA Všetky práva vyhradené.