BRATISLAVA 5. mája (WebNoviny.sk) – Využívanie rekreačných príspevkov zamestnávateľov na preplatenie faktúry za ubytovanie zamestnancov na Slovensku je výhodnejšie ako používanie rekreačných poukazov. Upozornilo na to Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) v súvislosti s uplatňovaním týchto príspevkov, resp. poukazov od začiatku tohto roka.

Mnohí zamestnávatelia, ale aj zamestnanci nerozlišujú medzi rekreačným poukazom a príspevkom na rekreáciu, neuvedomujú si hlavnú nevýhodu rekreačného poukazu oproti príspevku na rekreáciu,“ informoval rezort dopravy agentúru SITA. „Príspevok na rekreáciu môže zamestnanec využiť vo všetkých zhruba štyritisíc ubytovacích zariadeniach na Slovensku bez obmedzenia a rekreačný poukaz len v tých ubytovacích zariadeniach, ktoré majú uzatvorenú zmluvu s emitentom rekreačných poukazov, a tých je niekoľko sto,“ uviedlo ministerstvo dopravy.

Rekreačný poukaz môže prepadnúť

Problémy sú podľa rezortu dopravy, ktorý má v pôsobnosti aj cestovný ruch, napríklad pri agresívnom, alebo aj klamlivom marketingu kartových firiem – emitentov rekreačných poukazov. „Pri argumentácii zavádzajú zamestnávateľov, že je to výhodnejší spôsob splnenia si zákonnej povinnosti, ale v skutočnosti to tak nie je,“ tvrdí ministerstvo.

Príspevok na rekreáciu formou preplatenia 55 percent oprávnených výdavkov z faktúry je administratívne menej náročnejší ako objednávanie, dobíjanie a prípadne vrátenie, alebo dokonca aj prepadnutie hodnoty nevyčerpaného rekreačného poukazu,“ poznamenal rezort dopravy.

Hlavným cieľom zavedenia rekreačných poukazov, resp. príspevkov je zvýšenie záujmu obyvateľov dovolenkovať na Slovensku. Prípadne, aby uprednostnili domácu rekreáciu pred zahraničím, a to aj mimo sezóny, vrátane ďalších služieb spojených s cestovným ruchom. Vyťaženosť ubytovacích kapacít na Slovensku by sa tak mala zvýšiť. Ministerstvo dopravy predpokladá, že pridanou hodnotou tohto opatrenia bude aj tvorba nových pracovných miest v sektore ubytovacích služieb a takisto v príbuzných odvetviach cestovného ruchu.

Dodatočné príjmy pre samosprávy

Benefit sa prejaví aj v samosprávach, ktoré môžu profitovať zvýšeným príjmom z cestovného ruchu a príjmom z rastu hospodárstva. Zvýšený počet nocujúcich návštevníkov sa premietne do väčšieho výberu miestnej dane a zvýšená návštevnosť zariadení cestovného ruchu samosprávam prinesie dodatočné príjmy v podobe parkovného, vstupného do kultúrnych, rekreačných zariadení a podobne,“ očakáva rezort dopravy od využívania rekreačných príspevkov a poukazov.

Príspevok na rekreáciu podľa ministerstva pomáha v boji so šedou ekonomikou. Keďže zamestnanci potrebujú na zdokladovanie pobytu účtovný doklad, tak narástli oficiálne príjmy v menších ubytovacích zariadeniach a v ubytovaní na súkromí.

Ministerstvo dopravy poskytuje zamestnancom na základe ich žiadosti príspevok na rekreáciu, rekreačné poukazy neposkytuje. „Záujem o príspevok na rekreáciu na ministerstve dopravy k 1. máju prejavilo 70 zamestnancov, čo predstavuje 13 percent z počtu zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky na jeho poskytnutie. Samozrejme, počas letných mesiacov očakávame zvýšený nárast záujmu o využitie tohto príspevku zamestnancami,“ uviedol rezort.

Ministerstvo dopravy nesiahlo na iné benefity

Z celkového počtu zamestnancov ministerstva dopravy má nárok na uplatnenie si príspevku na rekreáciu 87 percent. „Ministerstvo vyčlenilo na tento účel finančné prostriedky, ktoré pokryjú náklady na príspevky na rekreáciu pre všetkých zamestnancov, ktorí naň majú nárok. Prostriedky neboli vyčlenené na úkor iných poskytovaných benefitov,“ dodalo ministerstvo dopravy.

Nárok na rekreačné príspevky, resp. poukazy majú pracovníci v spoločnostiach a organizáciách s 50 a viac zamestncami, ak o preplatenie časti nákladov na ubytovanie požiadajú a u aktuálneho zamestnávateľa pracujú minimálne dva roky. Z oprávnených výdavkov do 500 eur ročne zamestnávatelia preplatia 55 percent sumy, maximálne 275 eur, a zamestnanci zvyšných 45 percent, teda 225 eur.

Viac k témam: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, príspevok na rekreáciu, rekreačné poukazy
Zdroj: Webnoviny.sk – Rekreačné príspevky sú výhodnejšie ako poukazy, upozorňuje ministerstvo dopravy © SITA Všetky práva vyhradené.