gtag('config', 'UA-130501671-1');

V této době jsme se snažili hlavně zajistit bezpečí a dobré životní podmínky nás i našich rodin, sousedů a kolegů. Všichni jsme se museli učit přizpůsobovat svůj dosavadní život nařízením pro udržování sociálního odstupu.


Při návratu zpět do normálního života budou i nadále platit preventivní opatření pro dosažení společného cíle – co nejvíce zabránit šíření viru. Podle vývoje situace v jednotlivých zemích někde nadále žijí a pracují v podmínkách zákazu vycházení, zatímco jinde se začínají omezení postupně rušit. To znamená, že vlády, a také firmy a organizace, budou muset přemýšlet, jak kromě dosavadních administrativních a hygienických opatření zmírnit riziko šíření infekce, jakmile se více lidí začne vracet z preventivní domácí karantény do okolního světa.

Vývoj inovativních způsobů zjišťování a sledování šíření COVID-19 bude samozřejmě vyžadovat větší iniciativu ze strany vedoucích představitelů vlád, zdravotnictví a technologických firem. Vlády a firmy v celé Evropě nesou novou odpovědnost za hledání a podporování nejúčinnějších metod pro zajištění bezpečnosti lidí – od řešení pro mapování kontaktů, přes aplikace pro sledování pohybu osob až po termovizní kamery.

Tato opatření se týkají zejména těch, kteří se zmírňováním izolace začínají znovu chodit více ven nebo již každodenně dojíždějí do práce. S narůstajícím počtem lidí pohybujících se ve veřejných a komerčních prostorách budeme pro zajištění bezpečnosti a zdraví muset stále více spoléhat na všudypřítomné technologie, podobně jako již využíváme třeba dohlížecí kamery.

Jednou z technologií, se kterou se nyní budeme pravděpodobně setkávat častěji, jsou termovizní kamery s monitorovacími systémy. Příkladem takového typu zařízení je nedávno uvedená kompletní chytrá sada D-Link pro měření teploty u skupiny osob, která obsahuje termokameru se dvěma objektivy, kalibrační jednotku a integrovaný ovládací software. Účelem takovýchto termokamer je využít termovizní technologii spolu s umělou inteligencí pro zjišťování, zda má nějaká osoba zvýšenou teplotu, a automatické spuštění poplachu, pokud je detekován potenciální šiřitel nákazy.

Pro sledování nárůstu nebo snižování výskytu onemocnění COVID-19 budou při omezování rizika šíření viru hrát důležitou roli také technologie rozpoznávání obličeje pomocí umělé inteligence. Termovizní kamery, které využívají umělou inteligenci, dokážou snadno zachycovat a vyhodnocovat teplotu zaměstnanců a při zjištění horečky zabránit jejich vstupu na pracoviště. Taková zařízení jsou proto obvykle instalována poblíž dveří nebo vchodu do budovy, aby rychle detekovala a identifikovala ty, kdo vykazují příznaky nemoci.

Tento typ dohledu pomůže zvládat šíření COVID-19 ve světě „nové normality“, kde firmy hledají východisko z krize a učí se, jak dbát o zdraví a dobré životní podmínky lidí. Podobný dopad na fyzické a duševní zdraví lidí, jaký měl zákaz vycházení, bude mít i přizpůsobování se životu po pandemii. Jakmile lidé opustí svoje domácí „útočiště“, musí si nejen znovu zvyknout na emocionální a mentální tlaky života „venku“, ale také čelit velmi reálnému riziku nákazy virem a obavám, že ho mohou šířit.

Společnosti a organizace mají za této situace odpovědnost za poskytování podpory zaměstnancům. Měly by jim například umožnit pokračovat v práci z domova, dokud se nezbaví obav z návratu zpět do kanceláře. Spolu s uvolňováním restrikcí mají zaměstnavatelé také povinnost udělat z pracoviště bezpečné místo, kde budou zajištěny dobré podmínky pro zaměstnance. Dokud nebude k dispozici účinná vakcína, je třeba využít dostupnou technologii. Pro dosažení efektivních výsledků při nasazení termovizní kamery je však nutné provést její správnou instalaci. Proto zde uvádíme několik klíčových bodů, které je třeba mít na paměti:

  • Vyberte si řešení, které je vybaveno kalibrační jednotkou fungující na principu „černého tělesa“ (tzv. Black Body). Kalibrační jednotka je nezbytnou součástí pro přesnou kalibraci infračervených termografických zařízení, aby dokázala správně měřit teplotu a detekovat horečku s přesností měření na medicínské úrovni.
  • Zkontrolujte, zda ve sledovaném prostoru nejsou rušivé zdroje tepla nebo chladu, například venkovní okna, dveře nebo radiátory, které by mohly nepříznivě ovlivňovat měření podle normy ISO spojené s tímto typem zařízení.
  • Věnujte pozornost počasí a změnám klimatu, protože zařízení bude potřebovat nějaký čas na aklimatizaci. Aby byly naměřené hodnoty spolehlivé, je vhodné snímat osoby přicházející z venku s mírným časovým odstupem.
  • Nainstalovaná kamera musí směřovat přímo na osoby a být rovnoběžná s jejich tváří, aby mohla zachytit vnitřní oblast očí, která je pro měření teploty rozhodující.
  • Ověřte si úhel záběru dané termokamery, a zda je kamera schopná měřit teplotu u více osob současně. Tomu je potřeba přizpůsobit prostor, kterým osoby prochází a v němž dochází k měření. V aplikacích, kde je pohyb více osob v krátkém časovém úseku (např. příchod zaměstnanců před začátkem pracovní doby, nemocnice, univerzity apod.) je vhodné volit řešení s širším úhlem záběru a s možností měřit více osob současně, abyste nemuseli vytvářet úzké průchozí koridory a měřit každou osobu samostatně. Tím by totiž mohlo docházet ke vzniku front a shlukování osob v oblasti před měřením (např. u vstupu do budovy).
  • Zvažte možnost použití umělé inteligence, která automaticky rozpozná jednotlivé osoby podle jejich fotografií uložených v systému.
  • Před instalací zkontrolujte použitelnost a legálnost nasazení termovizních kamer s ohledem na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Bude třeba ujít ještě dlouhou cestu, než se život vrátí úplně k normálu. Abychom na této cestě všem pomohli, je nezbytné zavést vhodná opatření na ochranu fyzické i psychické pohody těch, za něž jsme zodpovědní. Chceme, aby každý, kdo hledá tyto možnosti, věděl, že existuje pomoc nabízející rady a odborné znalosti o řešeních, která budou pro vás a vaše podnikání ta pravá. Je to zapotřebí právě teď, kdy se blížíme ke konci výjimečného stavu a pomalu se vracíme zpět do dřívějšího každodenního života.

Pro více informací a projektové nabídky kontaktujte D-Link na adrese: info@dlink.cz