gtag('config', 'UA-130501671-1');

Spoločnosť Axis Communications pokračuje v inováciách a do rodiny multisenzorových sieťových kamier uvádza nový model AXIS P3827-PVE, ktorý poskytuje kompletný 180° prehľad. Vďaka bezproblémovému spojeniu 4 záberov zo 4 obrazových senzorov do jediného spojitého video streamu získate súvislý a extrémne široký záber s rozlíšením 7 MPx a maximálnymi detailmi bez viditeľných švov alebo predelov.

Multisenzorová kamera AXIS P3827-PVE ponúka panoramatický prehľad rozsiahlych oblastí so 180° horizontálnym a 90° vertikálnym pokrytím bez slepých miest. Mať jedno zariadenie pre tak široký záber s plnými detailmi, na ktorý by inak bolo potrebných viac kamier, je cenovo výhodné a tiež vysoko flexibilné, pretože vám stačí jediný kábel (pre dáta aj na PoE napájanie), jedna IP adresa a tiež jedna jediná licencia na softvér pre správu videa (VMS), prípadne aj jedna licencia pre akúkoľvek analytickú aplikáciu, ktorú chcete prevádzkovať. Navyše, s pomocou montážneho systému AXIS T94V01C Dual Camera Mount je možné umiestniť dve kamery chrbtom k sebe a získať tým úplné pokrytie v rozsahu celých 360°, čo je praktické najmä v sektoroch dopravy, obchodu a mestského dohľadu. Pomocou funkcie vyrovnania horizontu zabezpečíte vizuálne vyvážené snímky a pre operátora vďaka rovnému horizontu prirodzenejší obraz.

Nová kamera je postavená na platforme ARTPEC-8, ktorá v jednom čipe obsahuje AI aj jednotku na spracovanie hlbokého učenia (DLPU) a umožňuje tým pokročilé spracovanie obrazových dát a analýzu videa priamo v kamere (bez potreby nákladných serverov) tzv. na okraji siete. Môžete zbierať cenné metadáta, ktoré je možné využiť pre rôzne štúdie, alebo tiež na rýchle a efektívne vyhľadávanie vo video záznamoch. Vďaka pokročilej analytike AXIS Object Analytics je kamera schopná priamo detekovať a klasifikovať ľudí a rôzne typy vozidiel vstupujúce do definovanej oblasti alebo prekračujúce definovanú virtuálnu líniu v danom smere. Novou užitočnou funkciou AXIS Object Analytics je Time In Area, ktorá počíta v definovanej oblasti čas pre každý objekt zvlášť. Pri prekročení povoleného limitu v oblasti môže analytika automaticky spustiť nastavenú akciu alebo upozorniť obsluhu. To sa dá využiť napríklad v prípade, že sa vozidlo zdrží neobvykle dlho v zóne so zákazom parkovania, alebo pri sledovaní podozrivého správania osôb, napríklad sprejerov, ktorí sa v oblasti zdržujú dlhšie než osoba, ktorá tadiaľ len prechádza.

Kamery s viacerými senzormi predstavujú zaujímavý trend efektívneho video dohľadu všade tam, kde je potrebné zabezpečiť pokrytie rozľahlých, otvorených priestorov alebo nahradiť niekoľko samostatných kamier v členitom prostredí. Tieto kamery sú ideálnou voľbou pre mestské inštalácie, monitoring v kritickej infraštruktúre a priemyselných závodoch alebo video dohľad na termináloch letísk, či v nákupných centrách. Využitie nájdu aj na parkoviskách a križovatkách, kde je potrebný súčasný pohľad do rôznych smerov.