gtag('config', 'UA-130501671-1');

Spoločnosť Axis Communications uvádza na trh novú kameru nositeľnú na tele AXIS W110 – ľahší a používateľsky prívetivejší typ nositeľnej kamery, navrhnutý špeciálne na ochranu zamestnancov v odvetviach ako je maloobchod, zdravotníctvo alebo doprava. Reaguje tým na obrovský dopyt po nositeľných kamerách aj mimo oblasť policajných a poriadkových zložiek. Druhou novinkou je aktivačný set AXIS W400, s pomocou ktorého je možné na diaľku spustiť nahrávanie zo všetkých dostupných nositeľných kamier v blízkom okolí. 

Nositeľné kamery sú dobrým preventívnym nástrojom pri udržovaní poriadku. Ich samotná prítomnosť ľudí odrádza od agresívneho správania a pozitívne ovplyvňuje aj vystupovanie na verejnosti – nech už ide o nositeľa kamery alebo potencionálneho agresora. Kamera nositeľná na tele AXIS W110 odrádza od nevhodného správania, chráni a dokumentuje. Používatelia aj verejnosť majú pocit, že nie sú sami, čo prispieva k pocitu bezpečia a celkovej pohody. AXIS W110 má vynikajúcu kvalitu obrazu a zvuku – zábery sú mimoriadne ostré a čistý zvuk poslúži na forenzné využitie v prípade riešenia incidentov.

Kamera AXIS W110 je postavená na otvorených štandardoch a ponúka jednoduchú integráciu ako s aplikáciou AXIS Camera Station, tak aj ďalšími systémami VMS (správa videa) a EMS (správa dôkazov) tretích strán, a to lokálne alebo v cloude. Nie je preto problém tieto kamery zapojiť do existujúcich bezpečnostných systémov a ukladať ľubovoľné množstvo záznamu bez toho, aby to ohrozilo kvalitu obrazu. AXIS W110 spĺňa štandardy FBI pre kybernetickú bezpečnosť vďaka end-to-end šifrovaniu. Samozrejmosťou je aj súlad s predpismi HIPAA.

Súprava AXIS W400 na diaľku spustí nahrávanie

Spoločnosť Axis Communications zároveň predstavila aktivačný set AXIS W400 pre kamery nosené na tele. Táto súprava umožňuje na diaľku automaticky aktivovať nahrávanie videa u všetkých nositeľných kamier v okolí v jednom systéme potom, čo sa spustí svetelný maják alebo siréna alebo príde k stlačenie tiesňového tlačidla. V stresových situáciách existuje riziko, že používatelia nositeľných kamier zabudnú v rýchlosti aktivovať nahrávanie. AXIS W400 toto riziko eliminuje a zabezpečuje, že počas vyhrotenej situácie bude video záznam vždy zhotovený s pomocou jednej alebo viacerých kamier dostupných v systéme, čím môže napríklad polícia podporiť dodržiavanie predpisov a dokumentovať správnosť svojho postupu. Pokiaľ je AXIS W400 integrovaný v policajnom vozidle, môže sa automaticky spustiť pri aktivácii svetelného majáku alebo sirény. Systém je tiež možné pripojiť k tiesňovému tlačidlu, napríklad v maloobchodnom prostredí, ktoré pri stlačení automaticky aktivuje nositeľné kamery personálu.

Nová kamera AXIS W110 nositeľná na tele a aktivačný set AXIS W400 pre kamery nosené na tele budú k dispozícii prostredníctvom distribučných kanálov spoločnosti Axis v štvrtom štvrťroku 2023.