gtag('config', 'UA-130501671-1');

Jednou z ciest, ako zvýšiť kvalitu života zdravotne znevýhodnených ľudí, je kúpa špeciálneho bezbariérového zdvíhacieho zariadenia. K jeho získaniu pomôže štátny príspevok. Poradenstvo poskytnú nielen štátny úradníci ale i firmy, ktoré ich inštalujú.

Technickými prostriedkami, ktorými možno zdravotne ťažko postihnutým pomocť, môžu byť schodolez, stoličkový výťah-sedačka, schodisková plošina, zvislá plošina (domáci výťah) či stropný zdvihák.  Vďaka týmto zariadeniam získava  postihnutá osoba voľný pohyb v rámci svojho bydliska, školy či pracoviska.

ZTP

Pre inštaláciu pomocného zariadenia možno využiť finančný príspevok od štátu.

Podanie žiadosti o štátny finančný príspevok v princípe vyžaduje návštevu príslušného Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, priloženie lekárskeho nálezu, potvrdenie o príjme a vyhlásenie o majetku.

 

Odo dňa podania žiadosti plynie 6 týždňová zákonná lehota na vyjadrenie Úradu k posudzovanej žiadosti.

• Maximálna výška príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia je 11.617,88 EUR, pričom doplatok klienta sa pohybuje v závislosti od jeho príjmu, min. však 5% z ceny zariadenia.týždňová zákonná lehota na vyjadrenie Úradu k posudzovanej žiadosti.

• Na základe schválenej žiadosti môže ZŤP dostať príspevok zvlášť na bezbariérový výťah a zvlášť na stropný zdvihák, keďže sa jedná o zariadenia určené na rôzny účel.

Poradenstvo pri podávaní žiadostí žiadosti o štátny finančný príspevok poskytujú aj firmy, ktoré sa inštalácii bezbariérových zariadení venujú. Zvyčajne vám navrhnú vhodné zariadenie po bezplatnom a nezáväznom zmeraní vašich priestorov.

Disk Savy Enterprise Crack

Cadsoft Envisioneer Construction Crack

Autodesk Alias Surface Crack

zdvihak