gtag('config', 'UA-130501671-1');

Slovenská pošta vydala do obehu dve známky k zimnej olympiáde v Soči, s nominálnou hodnotou 0,90 eur. Prvou z dvojice je poštová známka „XXII. zimné olympijské hry v Soči“  Zobrazuje typický zimný šport – biatlon, ktorý kombinuje beh na lyžiach so streľbou z malokalibrovej zbrane. Je na nej stvárnený detail športovkyne počas streľby v stoji. Autorom výtvarného návrhu je Igor Piačka. 

 Známka k OH v Soči - ZjazdZnámka k OH v Soči  Biatlon
Druhá známka – „XI. zimné paralympijské hry v Soči“ zobrazuje jednu z najúspešnejších slovenských zimných paralympijských disciplín – zjazdové lyžovanie. Motívom známky je slalom v kategórii zrakovo postihnutých lyžiarov s navádzačom. Autorom výtvarného návrhu je Karol Felix.  Obe známky rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie horizontálneho formátu vytlačila ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Pošta je so svojimi známkami úspešná na medzinárodných súťažiach. Naposledy obsadila 4. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta Grand Prix de l’exposition WIPA,  za známku Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry – Lomikameň pozmenený, Skalienka ležatá, vydanú v roku 2012. Rok predtým bola tretia so známkou 400. výročie Žilinskej synody. Zaujala aj športová tematika. Známku MS vo futbale 2010 zaradil časopis Stamp News 2011 na prvé miesto svojho rebríčka top 10 najzaujímavejších športových známok sveta za rok 2010.