gtag('config', 'UA-130501671-1');

Už takmer pol miliardy mobilných zobrazení stránok vykonávajú internetoví užívatelia zo Slovenska na stránkach zapojených do výskumu AIMmonitor. Je to o 5 % viac ako v novembri, rovnaký nárast bol tiež zaznamenaný v počte slovenských užívateľov navštevujúcich weby z mobilných zariadení.

Počet internetových užívateľov, ktorí navštívili webové stránky zapojené do výskumu AIMmonitor, dosiahol v decembri takmer 4 milióny, pričom 3,1 milióna užívateľov pochádzalo zo Slovenska a zvyšok zo zahraničia. Najviac reálnych užívateľov mali webové stránky v kategóriách Spravodajstvo a Služby, mapy, cestovné poriadky (2,3, resp. 2 milióny RU). Počet zobrazení stránok vykonaných zo Slovenska dosiahol 1,6 miliardy, pričom najviac zobrazení bolo vykonaných na webových stránkach v kategórii Zoznamovacie servery (viac ako pol miliardy).

Slovenskí internetoví užívatelia vykonali na weboch meraných výskumom viac ako 300 miliónov návštev z klasických PC (najviac na domovských stránkach portálov – 62 miliónov) a viac než 50 miliónov návštev z mobilných zariadení. Najviac času strávili užívatelia na Zoznamovacích serveroch: v priemere takmer 5 hodín na klasických PC a viac ako 8 hodín na mobilných zariadeniach.

Tab.1. Agregované ukazovatele webov zapojených do výskumu AIMmonitor – medzimesačné porovnanie výsledkov

 

Ukazovateľ

November 2013

December 2013

Zmena

Absolútna

Relatívna

Veľkosť internetovej populácie SR

3 241 958

3 257 696

15 738

0,49%

RU TOTAL – všetci návštevníci

4 146 886

3 986 284

-160 602

-3,87%

RU TOTAL – návštevníci zo SR*

3 099 312

3 114 358

15 046

0,49%

PV TOTAL – od všetkých návštevníkov

1 933 232 634

1 834 443 782

-98 788 852

-5,11%

PV TOTAL – od návštevníkov zo SR

1 705 875 520

1 634 606 447

-71 269 073

-4,18%

RU MOBIL – všetci návštevníci

953 199

990 794

37 595

3,94%

RU MOBIL – návštevníci zo SR

770 513

813 043

42 530

5,52%

PV MOBIL – od všetkých návštevníkov

540 766 574

565 736 735

24 970 161

4,62%

PV MOBIL – od návštevníkov zo SR

472 634 376

497 324 217

24 689 841

5,22%

*Reálni užívatelia zo Slovenska –  počet užívateľov internetu zo Slovenska, ktorí navštívili aspoň jeden z webov zapojených do výskumu AIMmonitor v priebehu daného mesiaca.

Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia, Gemius & Mediaresearch, november a december 2013.

 

Slovenská online populácia dosiahla v decembri počet 3,25 milióna RU, čo je o 15 tisíc užívateľov viac než v novembri. V online populácii je o niečo viac žien ako mužov (o 6 000 RU) a ženy generujú tiež viac zobrazení stránok (52,5 %). Najpočetnejšou vekovou kategóriou užívateľov sú tí vo veku 20-29 rokov (takmer 757 tisíc), ale najviac zobrazení generujú najmladší návštevníci z kategórie 12-19 rokov, a to 417 miliónov PV.