gtag('config', 'UA-130501671-1');

Nemecké výskumné pracovisko Bode Science Centrum skúmalo využívanie mobilných telefónov zdravotníckym personálom a pacientmi v nemocniciach. Výskum odhalil, že mobilný telefón je skvelým miestom na prenos vírusov a je priam rezervoárom chorôb.

Prieskumom medzi personálom istej nemocnice  sa zistilo, že 98% personálu používa mobilné telefóny aj v priestoroch nemocnice. Až 67% používa telefón aj v miestach, ktoré sú v zóne sterilného prostredia a v miestach kontaktu s pacientom. Len 3% tvrdilo, že si po použití mobilu umýva ruky a 53% zasa priznalo, že si nikdy nečistili mobilný telefón dezinfekciou. Následne výskumníci z Bode Science Center urobili test na 101 telefónoch pracovníkov nemocnice. Až 45% bolo kontaminovaných mikroorganizmami, ktoré môžu vyvolať niektoré z ochorení alebo spôsobiť vznik nozokomiálnych, teda nemocničných nákaz. Bode Science Center skúmal aj používanie a kontamináciu mobilných telefónov u pacientov v nemocničných zariadeniach. Na vzorke 102 pacientskych telefónov bola kontaminácia ešte vyššia ako u pracovníkov, až 92,4% malo pozitívny mikrobiologický nález.

 

Nebezpečné bacily

 

Na telefónoch našli výskumníci z Bode Science Center aj Staphylococcus aureus, teda zlatého stafylokoka, rotavírusy a ďalších „bežných“ obyvateľov nášho organizmu. Na prenos mikroorganizmu z plochy telefónu na kontaktného človeka stačí menej ako dve minúty telefonovania. Veľkým problémom môže byť „požičiavanie“ telefónu, pretože „náš“ mobilný telefón je osídlený „našimi“ mikroorganizmami, s ktorými môžeme byť v symbióze, ale u iných môžu vyvolať ochorenie. V nemocničnom prostredí je mobil nebezpečný bacilonosič, pretože pacienti majú často oslabenú imunitu a aj nižšia dávka mikroorganizmov môže byť pre nich vysoko infekčná a môže tak spôsobiť nemocničné (nozokomiálne) ochorenie.

Bakterie na mobileKultivácia baktérií z mobilu v petriho miske

Ako sa o mobil starať?

 

1. Aj keď to málokto z nás robí bežne, mali by sme raz za čas pretrieť povrchu mobilného telefónu dezinfekčnou utierkou, ktorá dokáže zlikvidovať bacily na povrchu. „Dôležité je vybrať si vhodnú utierku. Antibakteriálne ničia iba baktérie, kým dezinfekčné utierky majú schopnosť ničiť aj vírusy a ďalšie mikroorganizmy, pričom ich účinnosť sa blíži hranici 100%“ dodáva Petr Havlíček zo spoločnosti Hartmann – Rico, ktorá ako jeden z popredných špecialistov na dezinfekciu a hygienu distribuuje viac ako 400 druhov dezinfekčných prostriedkov.

2. Pokiaľ to nie je nevyhnutné, nepožičiavajte svoj mobilný telefón iným, najmä v nemocniciach nie.

3. Hygiena rúk by mala byť samozrejmá, neznamená to, že si hneď po telefonovaní musíme utekať umyť ruky, ale mali by sme dbať na to, že ak sa dotýkame rukami v neznámom prostredí povrchov (nemocnice, verejné miesta a pod.), môžeme si bacily preniesť z rúk na telefón.

4. V prípade, že ste chorí (mnohé ochorenia sa prenášajú kvapôčkovou infekciou, teda pri hovorení si telefón „oprskáme“ bacilmi), čistite si telefón častejšie.

5. Ak si telefón dávate do ochranného obalu, nezabudnite sa občas postarať aj o ten, niektoré baktérie dokážu na povrchu prežívať veľmi dlho.

 Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.bode-science-center.com.

[spider_facebook id=“1″]