gtag('config', 'UA-130501671-1');

Spoločnosť Axis Communications dnes oznámila, že na pozíciu Key Account Managera pre Českú republiku a Slovensko nastupuje Tomáš Chumchal.

„Regionálna kancelária spoločnosti Axis Communications v Prahe sa od svojho založenia neustále rozrastá, čo zodpovedá situácii na trhu s inteligentnými kamerovými systémami. Tomáš Chumchal je už jedenástym členom nášho tímu a my sa tešíme, že zhodnotí svoje doterajšie skúsenosti v pozícii Key Account Managera,“ povedala Markéta Bauerová, Sales Manager spoločnosti Axis Communications pre oblasť strednej Európy. „Tomáš Chumchal bude zodpovedný za rozvoj obchodných aktivít s našimi kľúčovými partnermi, systémovými integrátormi v Českej a Slovenskej republike. Veríme, že jeho dlhoročné praktické skúsenosti prispejú k tomu, že budeme schopní oslovovať nových koncových zákazníkov a získavať tak nové projekty, ktoré prispejú ku kontinuálnemu rastu obratu našich kamerových systémov.“

Tomáš Chumchal prichádza zo spoločnosti SECURITAS ČR s.r.o., kde pôsobil najskôr ako interný auditor a potom ako Business Development Manager so zodpovednosťou za projekty s využitím bezpečnostných technológií vrátane kamerových systémov.

Tomáš Chumchal získal titul Ing. na Vysokej škole banskej – Technickej univerzite Ostrava, kde študoval na Fakulte bezpečnostného inžinierstva, odbor Technická bezpečnosť osôb a majetku. Je slobodný, vo voľnom čase sa rád venuje cestovaniu a horskej turistike.