gtag('config', 'UA-130501671-1');

Malokarpatská vínna cesta sa otvorí aj pre cyklistov. Tí, ktorí za projektom cyklocesty stoja, chcú skvalitniť cykloturistickú aj cyklodopravnú infraštruktúru na slovenskom území euroregiónu Centrope. „Vypracúva sa štúdia realizovateľnosti Malokarpatskej vínnej cyklomagistrály Bratislava – Trnava, ktorá by mala byť hotová v polovici marca 2015. Stáť bude približne 20.000 eur,“ povedala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Iveta Tyšlerová.

Konkrétne trasovanie cyklomagistrály určí až samotná štúdia. Jej cieľom je nájsť podľa možností bezbariérový koridor pre samostatnú cyklotrasu v prostredí malokarpatských vinohradov. Vinohradníckou cyklocestou sa prepoja oblasti Rakúska s malokarpatskou oblasťou, čo môže pomôcť k nárastu návštevnosti v regióne. Zvýši to zamestnanosť aj finančnú udržateľnosť samosprávy týchto trás.

Informoval denník PLUS JEDEN DEŇ na šiestej strane v článku s názvom „Leštite prilby, fúkajte kolesá“.