gtag('config', 'UA-130501671-1');

Allan Manning je výkonný riaditeľ konzultačnej spoločnosti LMI Group, pracoval ako topmanažér poisťovní so skúsenosťami v Austrálii, Ázii, v Európe aj v Severnej Amerike. Medzi jeho klientov patrili korporácie ako Amcor, Nestlé, Mitsubushi, Spotless či Toyota. Úspešne riadil vyriešenie jednej z najväčších poistných udalostí v histórii – zatvorenie bane Bougainville Copper v Papui Novej Guinei, s celkovou rezervou na pokrytie poistných nárokov vo výške 1 miliardy dolárov. Pôsobí tiež ako člen Rady poradcov dcérskej spoločnosti Gratex International v Austrálií.

Poistenie je jedným z najkomplexnejších a najťažšie pochopiteľných produktov na svete

Allan Manning už viac ako 40 rokov pomáha domácnostiam a podnikateľom s poistnými udalosťami spôsobenými požiarmi, počasím, zemetraseniami a inými živelnými katastrofami. Vo svojej praxi zažil už veľa prípadov, kedy nedostatočné poistenie viedlo  k finančnému krachu podnikov. Tieto prípady majú často omnoho širší ako len finančný dopad. Ovplyvňujú  aj sociálnu situáciu a celý súkromný život. Majitelia týchto podnikov si už viac nemohli dovoliť posielať svoje  deti na vysoké školy, stratili svoj životný štandard a ocitli sa v začarovanom kruhu chudoby, z ktorého je ťažké uniknúť.Skutočne mi je ľúto ľudí, ktorým katastrofické udalosti poškodili podnikanie či domov. Mojím poslaním je pomáhať ľuďom predchádzať podobným chybám s fatálnymi dôsledkami pre ich život a podnikanie,“ vysvetľuje Manning.

Allan Manning bol v roku 2014 odborným magazínom Insurance NEWS zaradený medzi 20 najvplyvnejších osobností poisťovníctva za posledných päť rokov pre svoj silný a neochvejný etický postoj robiť to, čo je dobré pre zákazníkov: „Pracovať v oblasti poisťovníctva je pre mňa cťou. Je to jedno z najdôležitejších priemyselných odvetví. Plne rozvinutú ekonomiku nemôžete dosiahnuť bez neskorumpovaného poisťovníctva, na ktoré sa môžu podnikatelia a majitelia domovov plne spoľahnúť v prípade, že dôjde k strate či poškodeniu ich aktív alebo k pozastaveniu ich osobného či obchodného príjmu.“

Poistenie nie je nutné zlo, ale ochrana

Zatiaľ čo mnohí považujú poistenie za nutné zlo a nadbytočné výdavky, Manning je presvedčený, že ide o najdôležitejšiu zmluvu, ktorú ľudia, a predovšetkým podnikatelia, vo svojom živote uzatvoria: „Poistenie chráni nielen vašu celoživotnú prácu a majetok, ale aj vašu rodinu čizamestnancov.“

Príkladom môžu byť majitelia malých a stredných podnikov. Podnikanie je často ich jediným zdrojom príjmov. V niektorých prípadoch taktiež jediným zdrojom financií pre ich partnerov, deti, rodičov, taktiež možnou investíciou, hypotékou na dom alebo dôchodkom. Poistenie by ľudia nemali vnímať ako nadbytočné výdavky, ale predovšetkým ako svoju ochranu. „V stávke je skutočne veľa, keď si potrebujete zabezpečiť váš majetok,“ hovorí Allan Manning.

Šetrenie na poistení vás môže vyjsť poriadne draho

Čo najnižšia cena poistenia môže byť pre ľudí rozhodujúcim kritériom v čase, keď poistku uzatvárajú, avšak skutočne dôležitými faktormi sú kvalita poistenia, šírka jeho pokrytia, rating finančnej sily poisťovateľa a kvalita služieb poskytovaných v prípade poistnej udalosti. „Keď ľudia hovoria, že si nemôžu dovoliť dobré poistenie, ja im odpovedám, načo uzatvárať poistnú zmluvu, a pritom nebyť plne chránení? Akú cenu ste ochotný zaplatiť za ochranu najdôležitejších vecí, ktoré vlastníte? Je potrebné si uvedomiť, že náklady na poistenie sú zanedbateľné v porovnaní so stratou či poškodením vášho majetku. Zopár eur, ktoré pri uzatváraní nekomplexnej poistky možno ušetríte, nestojí za to riziko,“ uzatvára Manning.