gtag('config', 'UA-130501671-1');

Dokáže zmerať  teplotu bez potreby priameho kontaktu s objektom. Namiesto rozbaľovania plienok pre meranie s klasickým teplomerom stačí posúvať snímač teplomera ponad stred čela k spánku. Podobne zmeria teplotu vody vo vaničke, mlieka vo fľaši či vzduchu miestnosti.

Pri meraní telesnej teploty kojencov či batoliat im už netreba rušiť spánok ako pri meraní s klasickými teplomermi. Nový infračervený teplomer Thermoval Baby od HARTMANN-RICO meria rýchlo a diskrétne. Koniec merania ohlási  tichá modrá kontrolka, v prípade zvýšenej teploty sa rozsvieti kontrolka červená. Teplomer sa ovláda jedným tlačidlom SCAN a v pamäti si uchováva hodnoty posledných 10 meraní. Thermoval_baby_přístroj web

Starostlivé mamičky ocenia nielen jeho rýchlosť a jednoduchosť, ale aj všestrannosť – zmerať ním môžu aj teplotu predmetov či tekutín, teda aj mlieka vo fľaši a vody vo vaničke. Postačí zmeniť režim na meranie predmetov, podržať vo vzdialenosti 3-5 cm od povrchu a stlačiť tlačidlo SCAN. Výsledok do 3 sekúnd zobrazí displej. Pri namierení prístroja do otvoreného priestoru môžete rovnako rýchlo zistiť aj teplotu vzduchu.

Kvapalinu je dobré pred meraním premiešať, teplota vo vnútri predmetu môže byť výrazne teplejšia alebo chladnejšia než na jej povrchu. Citlivosť senzora môže ovplyvniť kondenzovaná para, preto sa teplota nemeria nad vriacou vodou. Rovnako je potrebné predchádzať vniknutiu kvapaliny do vnútra prístroja, nie je vodotesný. Pre presné meranie je tiež dôležité, aby teplomer aj predmet merania boli pred meraním aspoň 30 minút v miestnosti s izbovou teplotou.

Pri meraní telesnej teploty na čele (akýmkoľvek infračerveným teplomerom), je dôležité aby čelo bolo čisté, suché, bez make-upu. Povrch senzora musí byť suchý a čistý (používa sa jemná utierka a čistiaci prostriedok, prípadne 70% izopropanol pre dezinfekciu).

Nie je vhodné merať teplotu v priebehu kojenia a bezprostredne po ňom, ihneď po prebudení, sprchovaní, fyzickej námahe a konzumácii jedla, pretože výsledky budú skreslené. Teplota závisí aj od miesta merania –  na čele býva o 0,1°C nižšia ako  pod pazuchou a v ústach. Preto je pre správne posúdenie jej vývoja v čase potrebné merať teplotu vždy na rovnakom mieste. Teplomer je kalibrovaný vo výrobe a, podobne ako tlakomer, sa odporúča kalibrovať každé 2 roky. Thermoval_baby_krabička web

Rýchle a komfortné bezdotykové meranie ocenia nielen babätká, ale aj rodičia neposedných detí či  ošetrovatelia starších ľudí.

Thermoval Baby si pýtajte v lekárňach,  odporúčaná cena je 46,60 eur.

Informácie o ďalších teplomeroch výrobcu nájdete na www.thermoval.sk