gtag('config', 'UA-130501671-1');

Tradičným nástrojom pre ochranu pred stratami v predajniach sú dohľadové kamery. V ostatných rokoch však v tejto oblasti došlo k rýchlemu technologickému rozvoju. Analógové kamerové systémy sa dodávajú už desiatky rokov a sú preto rozšírené v mnohých predajniach, no v roku 1996 bola na trh uvedená prvá IP kamera, teda digitálna kamera pripojená k počítačovej sieti. Technológia sieťového videá od tej doby neustále prináša nové možnosti: vyššiu kvalitu obrazu, ľahší prístup k záznamu a inteligentný softvér, vďaka ktorému sa kamery už zďaleka nepoužívajú iba na prevenciu strát. Experti preto odhadujú, že do roku 2020 bude trh v oblasti video dohľadových systémov už komplet digitálny.

Hlavnou výhodou IP kamerových systémov je možnosť ľahko získať video vo vysokej kvalite a zdieľať ho na akejkoľvek IP sieti alebo na internete. Vďaka tomu môžu majitelia obchodov, manažéri predajní a bezpečnostní experti pristupovať k záznamu kedykoľvek a z akéhokoľvek počítača. Vzdialený prístup je zvlášť dôležitý pre geograficky rozmiestnené retailové reťazce, pretože umožňuje aby bolo viac predajní monitorovaných simultánne. Nie je potrebné cestovať medzi predajňami alebo poverovať miestny personál, aby sledoval záznamy z kamier. Nahrané video môže byť pre zvýšenie bezpečnosti uložené na samostatnom úložisku a dáta je možné zdieľať cez LAN alebo internet podľa potreby.

Sieťové video prináša značnú flexibilitu. V podstate všade, kde môžete prijať telefonický hovor na svojom smartphone, môžete zároveň získať aj obraz z IP kamery. Kamery môžu byť pripojené cez LAN, xDSL, modem, bezdrôtový adaptér alebo mobilný telefón.

 

Prevencie strát: ľahší prístup k tomu podstatnému zo záznamu

Podľa prieskumov z roku 2011 patria Česká republika a Slovensko v EU k štátom s najvyšším percentom krádeží v obchodoch (ČR je na prvom a SK na 3. mieste). Straty u nás dosahovali priemernú hodnotu až 1,46% (* Zdroj štatistík: http://www.retailresearch.org/grtb_currentsurvey.php). Dôvodom sú ako zamestnanci, ktorí si myslia, že ich podvody bude ťažké odhaliť, tak aj zákazníci, či návštevníci predajní, ktorí sa dopúšťajú plánovaných a spontánnych krádeží. Moderné video systémy založené na IP kamerách v tomto prinášajú značné výhody oproti tradičným analógovým riešeniam, ktorých slabým článkom bola nutnosť zdĺhavého preberanie mnohohodinových záznamov. IP video systémy totiž môžu monitorovať citlivé oblasti predajne, ako sú napríklad pokladne, s použitím vopred definovaných pravidiel, a tak môžu priebežne identifikovať akúkoľvek neobvyklú udalosť. Neskôr možno ľahko vygenerovať podľa daných kritérií reporty, za ktorými stojí vždy príslušný video klip vo vysokej kvalite. Presná evidencia videí zrýchľuje proces vyšetrovania, pomôže identifikovať slabé miesta a umožní centralizovanú prevenciu strát.

Podľa štatistík má značnú časť krádeží v predajniach na svedomí personál a minimálne ku polovici týchto krádeží dôjde pri pokladni. Účinným nástrojom proti takýmto stratám je inštalácia kamery s vysokým rozlíšením priamo nad pokladňu. Na pokladničnú zásuvku sa pripojí kontakt, ktorý kamere vždy povie, kedy je pokladňa otvorená a kedy sa manipuluje s hotovosťou. Na serveri poskytovateľa video služby sa potom časy otvorení pokladne spoľahlivo zaznamenávajú a manažér predajne môže ľahko vyhľadať záznamy z kamery v časoch otvorení pokladne napríklad za posledné 2 dni a toto video si rýchlo prezrieť.

Pokladňu možno tiež sofistikovanejšie prepojiť s kamerou na programovej úrovni (integrácia s pokladničným systémom) a je tak možné spätne vyhľadávať záznam z určitých kritických situácií: vrátenie tovaru (storno), neukončenie predaja, poskytnutie zliav, využitie zákazníckych kariet, predaj vybraných položiek, výbery hotovosti z pokladne a pod..

„Straty v predajniach dosahujú ročne stotisíce eur a personál sa na nich podieľa až takmer 30%. Nasadenie kamerového systému a jeho integrácia s pokladňou dokážu toto číslo významne znížiť,“ povedal David Capoušek z firmy NetRex, ktorá má za sebou celý rad veľkých inštalácií IP kamerových systémov v obchodných reťazcoch.

 

Merchandising a efektivita predajne: kamery zarábajú peniaze

110716_0743_Inteligentn1.jpg110716_0743_Inteligentn2.jpgDnešní majitelia maloobchodných predajní chcú riadiť merchandising a každodennú prevádzku na základe overených faktov. Získať tieto dáta je však zložité – ak sú vôbec k dispozícii, je nutné čerpať ich z rôznych zdrojov. Sieťové kamerové systémy zjednodušujú spôsob, ako získať potrebné informácie a zefektívniť prevádzku predajne. Strategicky umiestnené IP kamery môžu mať nainštalované analytické funkcie, ktoré prinášajú pohľad na správanie zákazníkov a vo výsledku prispievajú k ich spokojnosti a lepším obchodným výsledkom. Napríklad základné funkcie počítania návštevníkov umožňuje hodnotiť efektivitu marketingových kampaní a predajných schopností personálu. Sieťové kamery v inteligentných systémoch môžu tiež detekovať prázdne regály a poslať personálu správu, že je nutné tovar doplniť. Môžu takisto monitorovať rady pri pokladniach a regulovať tak zapojenie pracovníkov pri pokladniach.

Pri dverách predajne môže byť nainštalovaná kamera s inteligentnou aplikáciou na počítanie ľudí. Táto funkcia má bezkonkurenčnú presnosť 95-99 %, pretože zachytí aj viac ľudí prechádzajúcich naraz. Údaj o počte návštevníkov je pre manažéra predajne zásadný. Prepojením s pokladňou získa navyše hodnotu tzv. konverzného pomeru, teda informáciu, koľko percent návštevníkov sa stalo skutočnými zákazníkmi. Všetky dáta možno neskôr ľahko vygenerovať do prehľadných tabuliek. Benefity počítanie ľudí sú zrejmé:

„Naši zákazníci sú veľmi často prekvapení množstvom užitočných informácií, ktoré im môžu inteligentné kamery dodať. Príkladom môžu byť reťazce obchodov s módou Reserved a Cropp Town, ktoré prevádzkuje spoločnosť LPP Retail. Tu inštalované IP kamery prepojené s pokladničným systémom poskytujú manažérom nielen prehľad o dianí, ale aj kľúčové informácie o tom, koľko návštevníkov predajní si skutočne zakúpilo nejaký tovar. Tento pomer je, spoločne s informáciami o návštevnosti, dôležitým parametrom hodnotenia úspešnosti predajní i marketingových kampaní. Manažéri si tiež ľahko vyhľadajú videozáznam každej pokladničné transakcie. Prehranie tých kritických, ako sú napríklad storná alebo reklamácie za predchádzajúci deň, možno zvládnuť aj počas rannej kávy,“ povedal David Capoušek, obchodný riaditeľ spoločnosti Netrex.

Tvorba tepelných máp

110716_0743_Inteligentn4.png

Takzvané tepelné mapy sú výsledkom ďalšej inteligentnej aplikácie pre IP kamery. Umožnia manažérovi identifikovať najviac navštevované miesta predajne, úplne mŕtve zóny alebo takzvané „hrdlá“, kde sa ľudia hromadia. Na základe obrazov z kamery (napríklad kopulovitá kamera s dosahom 360° na strope) sa vytvára farebná tepelná mapa, ktorá ukáže typický pohyb zákazníkov v reálnom čase alebo za určité obdobie. Vďaka týmto údajom môže manažér optimalizovať prevádzku, skvalitniť starostlivosť o zákazníkov, zlepšiť rozmiestnenie tovaru a propagačných prvkov. Výsledky potom môže ľahko zmerať a porovnať s počtom predaných kusov a ďalšími ukazovateľmi.

„Príkladom komerčného využitia aplikácie tepelných máp v IP kamerách je jedna väčšia inštalácia, ktorú sme nedávno realizovali v Moskve. Manažér predajne si tu vďaka kamerovému systému ľahko vygeneruje aktuálnu tepelnú mapu, ktorá ukazuje prevádzku v rôznych častiach jeho predajne. Túto mapu používa pri obchodných rokovaniach s dodávateľmi tovaru a môže tak ukázať, že umiestnenie vo vysoko frekventovaných oblastiach má vyššiu cenu. Som si istý, že investícia do inteligentného kamerového systému sa tomuto zákazníkovi veľmi rýchlo vrátila,“ povedal Stanislav Guchia, Business Development Director zo spoločnosti Axis Communications.

Počítanie fronty

p1030692

Skúsenosti ukazujú, že čas strávený v radoch pri pokladni má značný vplyv na to, ako zákazníci vnímajú danú predajňu. Aktívne organizácie radov nielen redukujú frustráciu netrpezlivých zákazníkov, ale tiež im dajú viac času na prechádzanie obchodom a nákupy. Vďaka presným informáciám o počte ľudí v radoch a o dobe, ktorú v nich zákazník strávi, môže manažér predajne lepšie využiť dostupný personál. Inteligentné aplikácie v IP kamerách predstavujú aj v tomto ohľade flexibilné, výkonné a úsporné riešenie.

„Fronty možno tiež regulovať na základe údajov z počítacej kamery pri vchode. Môžete napríklad zistiť, že zákazníci priemerne nakupujú 20 minút a tak keď sa ich do predajne nahrnie naraz väčšie množstvo, viete, že za 20 minút musíte otvoriť ďalšiu pokladňu, aby sa fronty netvorili,“ povedal Stanislav Guchia zo spoločnosti Axis Communications.

Bezpečnosť a ochrana: lepšia kvalita obrazu

Nech už je predmet podnikania predajne akýkoľvek, na prvom mieste je ochrana a bezpečnosť zamestnancov, zákazníkov a návštevníkov. Je potrebné zvládnuť hrozby na všetkých úrovniach, či už ide o organizovaný zločin alebo jednotlivých narušiteľov. Sieťové video v tomto smere prináša niekoľko zásadných výhod. Predovšetkým, IP kamery majú vyššiu kvalitu obrazu, čo znamená, že je možné presnejšie sledovať detaily a zmeny v obraze a tak sa rýchlejšie a lepšie rozhodovať. Systém je tiež ľahko rozšíriteľný – vďaka internetu je možné zväčšiť dosah bezpečnostného dohľadu a využiť inteligentné funkcie ľubovoľného počtu ďalších sieťových kamier.

„Pretože predávame drobný, ale drahý tovar, krádeže zákazníkov sú pre nás vážnym problémom. Pre naše predajne bolo potrebné riešenie, ktoré by umožňovalo jednoznačnú identifikáciu zlodejov a poskytovanie dôkazov polícii,“ povedala Bronislava Baláková, riaditeľka divízie Marionnaud Parfumeries, kde bol IP kamerový systém inštalovaný už v roku 2010. „Riešenie založené na sieťových kamerách Axis a službách NetRex nás zaujalo vďaka vysokej kvalite obrazu a možnosti sledovania živých záberov obchodov zo vzdialeného miesta. Hoci najdôležitejšou požiadavkou bola kvalita obrazu, požadovali sme tiež estetický vzhľad kamier. Obchody Marionnaud predávajú luxusný tovar a preto je dôležité, aby boli kamery nenápadné a nekazili dojem z predajných priestorov,“ dodala Bronislava Baláková.